Θέμα 4 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τουρισμό

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ξενοδοχεία για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή ψύξης. Η τεχνολογία ηλιακών-φωτοβολταϊκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να τροφοδοτήσει το δίκτυο αντισταθμίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου. Η μείωση της τιμής των φωτοβολταϊκών πάνελ τα τελευταία χρόνια αύξησε την ελκυστικότητά τους. Η ηλιακή θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται ευρέως για παραγωγή ζεστού νερού και σε μικρότερο βαθμό για θέρμανση και ψύξη χώρου. Για τη θέρμανση χώρου και την παραγωγή ζεστού νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στερεά βιομάζα, όπως pellets ξύλου και chips ξύλου.

Διάφορες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι επί του παρόντος ώριμες και οικονομικά αποδοτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ξενοδοχεία. Η αποδοτικότητα κόστους των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας εξαρτάται από την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα της πηγής ενέργειας. Η χρήση τους μειώνει τις εκπομπές CO2 λόγω της χρήσης ενέργειας στα ξενοδοχεία και αυξάνει τη βιωσιμότητά τους. Ως εκ τούτου, η χρήση τους είναι επιθυμητή και διάφορες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί του παρόντος επιδοτούνται σε πολλές χώρες.

Source: UNWTO, 2021

Το παρακάτω βίντεο δίνει μια εικόνα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο τουρισμός στις καθημερινές τους δραστηριότητες:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση στον τουρισμό. Το έργο European SETCOM ξεκίνησε το 2008 με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της ΕΕ με την ονομασία Intelligent Energy Europe (IEE). Ο κύριος στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια και η ενθάρρυνση της χρήσης αειφόρου ενέργειας στον τουρισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το έργο είχε 3 βασικούς στόχους:

 • Ευαισθητοποίηση για σημαντικά ενεργειακά θέματα, τουριστικών εταιρειών, τοπικής αυτοδιοίκησης και τουριστών στις συμμετέχουσες κοινότητες ·
 • Ευαισθητοποίηση για τον «αειφόρο ενεργειακό τουρισμό» σε όλη την Ευρώπη
 • Δημιουργία σχεδίων ενεργειακής δράσης για τις συμμετέχουσες κοινότητες με ρεαλιστικούς και σαφώς καθορισμένους τρόπους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τα κύρια συστήματα κατανάλωσης ενέργειας στα ξενοδοχεία είναι:

 • Θέρμανση
 • Κλιματισμός και εξαερισμός
 • Παραγωγή ζεστού νερού
 • Φωτισμός
 • Ηλεκτρική ενέργεια (ανελκυστήρες κ.λπ.)
 • Μαγείρεμα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας σε ξενοδοχεία ξεκινώντας από το κτίριο (μέγεθος, σχήμα, ηλικία κ.λπ.), χαρακτηριστικά ξενοδοχείου, τοποθεσία του ξενοδοχείου, λειτουργία.

Το σχήμα δείχνει τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία, ποια είναι τα αποτελέσματά τους και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους.

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία

Αποτελέσματα

Επιπτώσεις

Κτίριο

Μέγεθος

Όσο μεγαλύτερο είναι το κτίριο, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται.

Μεσαίο

Σχήμα

Ένα ξενοδοχείο όπου όλα συμπυκνώνονται στο ίδιο κτίριο.

Μεσαίο

Ηλικία

Ένα νέο κτίριο υποτίθεται ότι είναι καλύτερα μονωμένο από ένα παλιό.

Μεσαίο

Υλικά

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι σημαντικό από την άποψη της μόνωσης και του φωτισμού του κτιρίου.

Υψηλό

Τεχνικός εξοπλισμός

Η επιλογή τεχνικών (ηλεκτρονικών;) συσκευών είναι σημαντική, καθώς πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Υψηλό

Χαρακτηριστικά ξενοδοχείου

Κατηγορία

Όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή ανάγκη (από 17,30 kwh/ * για οικονομία σε 89,35 kwh για πολυτέλεια).

Υψηλό

Εγκαταστάσεις / Υπηρεσίες

Ένα ξενοδοχείο με λίγες μόνο υπηρεσίες και εγκαταστάσεις θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα ξενοδοχείο με πολλές υπηρεσίες και παροχές.

Υψηλό

Τοποθεσία

Κλιματολογικός

Το κλίμα θα επηρεάσει τη χρήση του κλιματισμού και της θέρμανσης, πιο αναγκαία σε ζεστές / κρύες περιοχές.

Υψηλό

Τοπικές πολιτικές

Οι τοπικές ενεργειακές πολιτικές επηρεάζουν τις τιμές και τις εκπομπές CO2, καθώς θα καθορίσουν τον τύπο της ενέργειας που χρησιμοποιείται: αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πυρηνικά, αιολικά.

Υψηλό

Λειτουργίες

Διαχείριση ενέργειας

Η πολιτική διαχείρισης ενέργειας του ξενοδοχείου είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους, καθώς θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη (προσωπικό, επενδυτές, επισκέπτες) και θα θέσει στόχους και βέλτιστες πρακτικές

Υψηλό

Χωρητικότητα

Η πληρότητα θα επηρεάσει την κατανάλωση ενέργειας, καθώς περισσότερα άτομα στο κτίριο θα απαιτούν περισσότερη ενέργεια. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν χώροι όπου θα απαιτείται ενέργεια ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται ή όχι

Μεσαίο

Ώρες λειτουργίας

Ένα ξενοδοχείο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Ωστόσο, οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της ενέργειας σε ορισμένες περιοχές (φθηνότερες σε ειδικές ώρες)

Χαμηλό

Η ενέργεια στα ξενοδοχεία καταναλώνεται κυρίως με ρύθμιση θερμοκρασίας, η οποία αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 69% της κατανάλωσης ενέργειας (63% για θέρμανση και ζεστό νερό και 6% για κλιματισμό), σύμφωνα με το REST (2005). Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικά σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, όπου η ρύθμιση της θερμοκρασίας εντός των ορίων απαιτεί ακόμη περισσότερη ενέργεια.

Οι χειριστές μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας καθορίζοντας πρώτα τα μέσα επίπεδα θερμοκρασίας εντός των ορίων για να αποφύγουν ακραίες θερμοκρασίες (π.χ. πολύ ζεστό, πολύ κρύο) και να βρουν μια ισορροπία μεταξύ αποδεκτών θερμοκρασιών για τους επισκέπτες και της κατάλληλης κατανάλωσης ενέργειας. Ένας αποδεκτός μέσος όρος, σύμφωνα με διάφορες διεθνείς υγειονομικές αρχές, είναι 19 °C (66 °F).

Σε μικρότερο βαθμό, άλλοι σημαντικοί τελικοί χρήστες ενέργειας είναι κουζίνες και «άλλες άγνωστες» πηγές (11% καθεμία). Παραδόξως, ο φωτισμός / τηλεόραση / ραδιόφωνο κατατάσσονται στην πέμπτη θέση σε αυτή την ταξινόμηση (4%) και ακολουθεί το πλυντήριο (4%).

Η ενεργειακή απόδοση είναι απαραίτητη. Τα κύρια οφέλη είναι:

 • Μεγαλύτερη άνεση στους επισκέπτες και το προσωπικό σε απομακρυσμένες και εκτός δικτύου τοποθεσίες.
 • Χαμηλότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα
 • Απλούστερα και λιγότερο ακριβά πρωτογενή και εφεδρικά ενεργειακά συστήματα.
 • Χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης και λειτουργικό κόστος.

Πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή του σχεδιασμού και της λειτουργίας της εγκατάστασης:

 • Σε κτίρια, εξοπλισμό και συσκευές (χαρακτηριστικά παθητικής ψύξης / θέρμανσης, ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής απόδοσης).
 • Στο προσωπικό και τους επισκέπτες (εκπαίδευση και συμμετοχή).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα ξενοδοχεία μπορούν να έχουν ενεργειακή απόδοση με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ενεργειακό κόστος: 10 έως 40% θα μπορούσε να μειωθεί χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικές μεθόδους κατανάλωσης ενέργειας.
 2. Κόστος πλυντηρίου: 10 έως 30% θα μπορούσε να μειωθεί με την επιλογή επαναχρησιμοποίησης πετσετών και κλινοσκεπασμάτων για τους επισκέπτες που διαμένουν περισσότερο από 1 διανυκτέρευση στο κατάλυμα.
 3. Φωτισμός: Τα φωτιστικά πυρακτώσεως μπορούν να διαρκέσουν 8 έως 10 φορές περισσότερο από τα φθορισμού (DICK, S. 2007).

Ενώ το ενεργειακό κόστος στα ξενοδοχεία αντιπροσωπεύει συνήθως περίπου το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών, στις εγκαταστάσεις «βέλτιστων πρακτικών», αυτός ο συντελεστής δαπανών μειώθηκε σημαντικά σε 1,5 έως 2,8%. Η αύξηση των επενδύσεων κατά 6% σε ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό και εξοπλισμό μπορεί να μειώσει την ηλεκτρική κατανάλωση κατά 10%.

Σύμφωνα με τον Turner (2004), η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διαχείρισης ενέργειας μπορεί να ενισχυθεί εάν υιοθετηθούν 4 βασικές αρχές:

 1. Έλεγχος του κόστους της ενεργειακής λειτουργίας ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 2. Ο έλεγχος της ενέργειας λειτουργεί ως κόστος προϊόντος και όχι ως μέρος της κατασκευής ή των γενικών εξόδων.
 3. Έλεγχος και μέτρηση μόνο των κύριων ενεργειακών λειτουργιών, το 20% περίπου που αντιστοιχεί στο 80% του κόστους.
 4. Καταβάλλετε τη μεγάλη προσπάθεια ενός προγράμματος διαχείρισης ενέργειας στην εγκατάσταση ελέγχων και στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

 • Ενεργειακή απόδοση ηλεκτροφωτισμού: 60% των ερωτηθέντων ξενοδόχων (χάρη στις εκστρατείες προώθησης και την αποδοτικότητα κόστους αυτού του μέτρου).
 • Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός: το 45% των ξενοδόχων.
 • Διάδοση φυλλαδίων επισκεπτών: το 30% των ξενοδόχων.
 • Τροποποίηση ή αλλαγή της πηγής και του συστήματος θέρμανσης: αναφέρονται συνήθως από Πολωνούς ερωτηθέντες.
 • Ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας με τη μορφή ηλιακών αντλιών θέρμανσης και θέρμανσης νερού: αναφέρονται από ορισμένους ερωτηθέντες.
 • Χρήση αποδοτικού εξοπλισμού με γρήγορη απόδοση επένδυσης.
 • Επικοινωνία με τους επισκέπτες του ξενοδοχείου «καλές χειρονομίες» που πρέπει να υιοθετήσουν.
 • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δημιουργία του σωστού σχεδίου για τη διαχείριση της ενέργειας και την αποδοτικότητα, είναι ένα κρίσιμο θέμα για τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ξενοδοχείων από την άποψη της διαχείρισης ενέργειας.

Ορισμένα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία έδειξαν ότι:

 • Το πιο αποδοτικό ξενοδοχείο κατανάλωσε ~ 1 / 12 περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα ανά επισκέπτη-διανυκτέρευση σε σύγκριση με το λιγότερο αποδοτικό ξενοδοχείο.
 • Η βαθμολογία αστέρων του ξενοδοχείου και ο τύπος των ανέσεων επηρεάζουν την κατανάλωση.
 • Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και οι λειτουργίες και η αποτελεσματική συντήρηση και η συμμετοχή του προσωπικού έχουν μακράν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απόδοση.

Source: Hotel Energy Solutions (2011)