Θέμα 3

Ο τουρισμός έχει σημαντικό ρόλο να παίξει για 2 λόγους:

  1. Ο τουριστικός τομέας είναι ταυτόχρονα «θύτης και θύμα» της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του UNWTO, Rifai.
  2. Ο τουριστικός τομέας μπορεί να είναι ένας καλός φορέας λόγω της σύνδεσης του με πολλούς άλλους τομείς: συμπεριλήφθηκε στο έγγραφο αποτελεσμάτων RIO + 20 ως θεματική περιοχή και διατομεακό ζήτημα που «[…] μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις τρεις διαστάσεις αειφόρου ανάπτυξης και έχοντας στενούς δεσμούς με άλλους τομείς, δημιουργούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και δημιουργούν εμπορικές ευκαιρίες […]» (Ηνωμένα Έθνη, 2012).

Source: https://unsplash.com

«Ο τομέας Ταξίδια & Τουρισμός μπορεί και πρέπει να είναι μια δύναμη για το καλό όσον αφορά τη βιωσιμότητα, με την αειφορία να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε ανάπτυξης. Σήμερα πρόκειται για τη λήψη τολμηρών και μακροχρόνιων ενεργειών πέρα από απομονωμένες πράσινες πρωτοβουλίες. Η αειφορία δεν είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να ανταγωνίζεται ο τομέας, αλλά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, προχωρώντας προς μια κυκλική ή αναγεννητική οικονομία. Καθώς κοιτάζουμε το μέλλον, χρειαζόμαστε θάρρος και ηγεσία, σκοπό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Πρέπει να κατανοήσουμε τη δύναμη της εταιρικής σχέσης και της ενσυναίσθησης για την προώθηση ουσιαστικής δράσης για το κλίμα», σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων & Τάσεων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Τουρισμού (2020).

Σύμφωνα με την έκθεση «Ανταγωνιστικότητα ταξιδιού και τουρισμού» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (2019), «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μελλοντική ζήτηση για υπηρεσίες μεταφορών, ειδικά όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, ενδέχεται να ξεπεράσει τις βελτιώσεις στην χωρητικότητα των υποδομών. Πρέπει επίσης να γίνει περισσότερη δουλειά για να διασφαλιστεί η διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ενόψει των αυξανόμενων τουριστικών επισκέψεων. Ενώ περισσότερες επικυρώσεις περιβαλλοντικών συνθηκών και βελτιώσεις στις παγκόσμιες μέσες αντιλήψεις για τη βιωσιμότητα του Ταξιδιού και Τουρισμού αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια, η συνεχιζόμενη αύξηση της αποψίλωσης των δασών, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι κίνδυνοι των ειδών υποδηλώνουν πιθανά κενά μεταξύ πολιτικής και επιβολής. Η σημασία του φυσικού περιβάλλοντος για την παροχή μιας ελκυστικής τοποθεσίας για τον τουρισμό δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί».