Θέμα 3 Τύποι ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον τουρισμό

Τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους πηγών ενέργειας για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες ενέργειας. Αυτοί οι τύποι περιλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα, υγραέριο, ηλιακή ενέργεια. Συνήθως οι πηγές ενέργειας χρησιμοποιούνται (αλλά δεν περιορίζονται σε) για:

  1. Ηλεκτρική ενέργεια για φωτισμό, ψύξη, θέρμανση και λειτουργία διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών.
  2. Ορυκτά καύσιμα / λάδια για θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού.
  3. Υγραέριο / φυσικό αέριο για θέρμανση και μαγείρεμα.
  4. Ηλιακή ενέργεια για παραγωγή ζεστού νερού.

Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή σε πέντε ξενοδοχεία στην περιοχή της Κρήτης. Σύμφωνα με τα παρεχόμενα στοιχεία, φαίνεται ότι τα 5 ξενοδοχεία στην Κρήτη χρησιμοποιούν ως επί το πλείστων ηλεκτρική ενέργεια ως πηγή ενέργειας, η οποία σε ορισμένα ξενοδοχεία ανέρχεται στο 84% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η δεύτερη πιο χρησιμοποιημένη πηγή είναι τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο ντίζελ). Σε 3 από τα 5 ξενοδοχεία, χρησιμοποιείται ανανεώσιμη ενέργεια με τη μορφή ηλιακής ενέργειας, η οποία έφτασε το 16% κατ’ ανώτατο όριο σε 1 από τα ξενοδοχεία.

Source:  https://www.varchev.com/en/the-old-energy-sources-will-be-fashionable-until-2050-al-falih/

Πηγή Ενέργειας

Ξενοδοχείο 1

Ξενοδοχείο 3

 

Ξενοδοχείο 1

 

Ξενοδοχείο 4

 

Ξενοδοχείο 5

 

 

Ηλεκτρική ενέργεια

65.88%

68.37%

84.05%

73.06%

62.90%

Ορυκτά καύσιμα

18.82%

26.87%

0%

12.48%

29.10%

Υγραέριο

6.02%

4.76%

0%

6.54%

8.00%

Ηλιακή ενέργεια

9.28%

0%

15.95%

7.92%

0%

Σύνολο

100%

100%

100%

100%

100%

Source: Vourdoubas, J. (2016).