Θέμα 3 Εστίαση στις κύριες ετικέτες περιβαλλοντικής απόδοσης

Οι ετικέτες απόδοσης που επιλέγονται εδώ θεωρούνται κορυφαίες διεθνείς ετικέτες ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή παγκοσμίως. Τα κριτήρια επιλογής των ακόλουθων ετικετών είναι:

  • Αριθμός πιστοποιημένων οργανισμών στην Ευρώπη
  • Πεδίο εφαρμογής: Επιλέχθηκαν μόνο ετικέτες που συναντώνται σε περισσότερες από δύο ευρωπαϊκές χώρες
  • Διαφάνεια: Η δημοσίευση κριτηρίων
  • Αειφορία: Η κάλυψη του θέματος της αειφορίας με την ετικέτα – περιβάλλον, πολιτισμός και οικονομία.