Θέμα 3 Εξωτερική επικοινωνία

Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων συστημάτων και συνεργασιών. Αυτό μπορεί να απειτεί επιπλέον προσπάθεια η οποία είναι χρονοβόρα. Παρ‘ όλα αυτά, η δημιουργία σχέσεων και η δικτύωση με άλλες ΜΜΕ ή συνεργάτες είναι βασικά σημεία. Ένα σημαντικό βασικό σημείο θα είναι να εξηγήσετε τι μπορείτε να προσφέρετε σε πιθανούς εταίρους και στην κοινωνία κατά την εφαρμογή πρακτικών κυκλικού τουρισμού. Θα πρέπει να βελτιώσετε τα επιχειρήματά σας και να θυμάστε πώς έχετε πείσει ή όχι τα άτομα του οργανισμού σας.

Για να αναπτύξετε ένα δίκτυο που θα είναι χρήσιμο για την επίτευξη του στόχου σας, πρέπει:

 • Να επικοινωνήσετε το όραμα του οργανισμού και τις ενέργειές σας.
 • Να λάβετε υπόψη τις προτάσεις του δικτύου σας, για να τις προσαρμόσετε εάν αυτό έχει νόημα με το έργο σας.

Πράγματι, όσο περισσότερο ορίζεται και μοιράζεται το όραμα και οι σχετικοί στόχοι, τόσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να φανταστούν τι θα μπορούσε να τους φέρει και τόσο περισσότερο θα λάβετε ανατροφοδοτήσεις και πιθανές ευκαιρίες.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι να επενδύσετε πολύ χρόνο ή πόρους σε σύγκριση με τα οφέλη που έχετε επιτύχει ή να το εκτρέψετε από τον βασικό στόχο που είχατε.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο μείγμα επικοινωνίας. Ο McCarthy (1998) καθόρισε το συνδυασμό επικοινωνιών μάρκετινγκ ως έναν συγκεκριμένο συνδυασμό στοιχείων: διαφήμιση, προσωπική πώληση, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις και άμεσο μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την υλοποίηση των στόχων τους για διαφήμιση και μάρκετινγκ. Όλες οι δραστηριότητες επικοινωνίας πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες και να διεξάγονται σε καλή κατάσταση μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Εδώ εξηγούνται εν συντομία τα στοιχεία / δραστηριότητες του μείγματος μάρκετινγκ:

 • Διαφήμιση: «είναι η διάδοση πληροφοριών ιδιωτικά, μέσω πληρωμένων μέσων, όπου η πηγή είναι χορηγός οργανισμός». Η διαφήμιση είναι σημαντική για την επιχείρηση στο σύνολό της, διότι επιτρέπει στην επιχείρηση να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, ενισχύοντας έτσι την ανάκαμψη των επιχειρήσεων.
 • Προσωπική πώληση: Ορίζεται από τον William J. Stanton ως «μια προωθητική μέθοδος στην οποία ένα μέρος (π.χ. πωλητής) χρησιμοποιεί δεξιότητες και τεχνικές για τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων με ένα άλλο μέρος (π.χ., εκείνοι που εμπλέκονται σε μια απόφαση αγοράς) προκειμένου και τα δύο μέρη να κερδίσουν αξία».
 • Προσφορές πωλήσεων: Περιλαμβάνει “δραστηριότητες μάρκετινγκ που προσθέτουν αξία σε προϊόντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τονωθεί η αγορά των καταναλωτών και η αποτελεσματικότητα των μεσαζόντων».
 • Δημόσιες σχέσεις: «είναι ένα διαδραστικό σύστημα που χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες συσκευές επικοινωνίας για παρατηρήσιμα μετρήσιμα αποτελέσματα. Σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού και καλύπτουν όλες τις επικοινωνίες. Οι δημόσιες σχέσεις δεν επικεντρώνονται στο προϊόν, εστιάζονται σε ολόκληρη την εταιρεία»
 • Άμεσο μάρκετινγκ: «Παραδοσιακά, το άμεσο μάρκετινγκ δεν θεωρείται μέρος του διαφημιστικού συνδυασμού, αλλά έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ πολλών οργανισμών και συχνά περιλαμβάνει ξεχωριστούς στόχους, προϋπολογισμούς, στρατηγικές».

Να είστε συνεπής!

Έχουμε στη διάθεσή μας όλο και περισσότερα κανάλια επικοινωνίας. Ο στόχος αυτής της ενότητας δεν είναι να εξηγήσει πώς να επικοινωνείτε με τα πολυάριθμα διαθέσιμα μέσα, αλλά να γνωρίζετε ότι πρέπει να επικοινωνείτε σύμφωνα με το όραμά σας και τις ενέργειές σας, όποια κι αν είναι τα κανάλια επικοινωνίας σας (Ιστοσελίδα, Facebook, Instagram, φυλλάδια, προφορικά παρουσιάσεις κ.λπ.).

Γενικές συμβουλές επικοινωνίας

Όταν απευθύνεστε στην ομάδα σας, στους ενδιαφερόμενους, στους πελάτες σας:

 • Δώστε χρόνο στους ανθρώπους να κάνουν ερωτήσεις ώστε να αντλήσουν πληροφορίες. Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ότι εμπλέκονται στις αλλαγές.
 • Κάντε τους ανθρώπους να κατανοήσουν το πλαίσιο της αλλαγής, τον σκοπό και τις ανάγκες.
 • Κοινοποιήστε ξεκάθαρα το όραμα, την αποστολή και τις αξίες σας.
 • Βοηθήστε τους ανθρώπους να κατανοήσουν πώς οι αλλαγές θα τους επηρεάσουν προσωπικά.
 • Δώστε αναγνώριση για θετικές προσεγγίσεις, για κάθε μικρή νίκη ή μεγαλύτερο επίτευγμα.
 • Επικοινωνήστε την πρόοδό σας, την επιτυχία και τις αποτυχίες σας. Δείξτε τι κάνετε συγκεκριμένα και τα οφέλη που προσφέρετε στους πελάτες σας, την κοινότητα στην οποία συμμετέχετε και την κοινωνία γενικότερα.