Θέμα 3 Για την επιχείρηση

Η κυκλική οικονομία οδηγεί τη σκέψη σε 3 διαστάσεις αντί για τις 2 συνήθεις διαστάσεις της γραμμικής οικονομίας.

Υπάρχει η προσθήκη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις συνήθεις διαστάσεις της τιμής και της ποιότητας. Αυτό δημιουργεί πολλές νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο, δημιουργώντας καινοτομία και οικονομικά οφέλη.

Source: Albert, M., Ecores (2021).