Θέμα 3 Γιατί πρέπει να σταματήσει αυτό;

Το οικολογικό αποτύπωμα μετρά πόσο γρήγορα καταναλώνονται πόροι και παράγονται απόβλητα. Συνήθως συγκρίνεται με τη βιολογική χωρητικότητα του τόπου ή με το πόσο γρήγορα η φύση μπορεί να απορροφήσει απόβλητα και να δημιουργήσει νέους πόρους, οδηγώντας για τα περισσότερα μέρη σε έλλειμμα βιοκαταρκτικής ικανότητας περισσότερο από ένα αποθεματικό βιολογικής ικανότητας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Το οικολογικό αποτύπωμα εξετάζει πολλές μεταβλητές. Το CO2 που εκπέμπεται από τον άνθρωπο και παράγεται από το δάσος είναι μόνο μία από αυτές τις μεταβλητές. Άλλες είναι, για παράδειγμα, η κατανάλωση τροφής και καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη βοσκοτόπων ή η κατανάλωση χαρτιού και ξύλου σε σχέση με την ανάπτυξη των δασών.

Με βάση το οικολογικό αποτύπωμα, γνωρίζουμε ότι σήμερα, οι περισσότεροι από εμάς καταναλώνουμε περισσότερους πόρους από ό, τι μπορεί να προσφέρει η γη.

Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε!

Source: Global Footprint Network (2019).