Θέμα 3 Βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι ο τύπος σας για να καθορίσετε τι αξία θα δώσετε στους πελάτες σας και περιγράφει πώς θα το παραδώσετε. Θα πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς με την επιχείρησή σας.

Όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα μοιράζονται τρία κοινά στοιχεία:

  1. Πρόταση αξίας,
  2. Δημιουργία και παράδοση αξίας (μέσω διαμόρφωσης αξίας) και
  3. Σύλληψη αξίας (το μοντέλο εσόδων).

Η πρόταση αξίας δεν είναι το «Τι;» ή το “Ποιος;”. Είναι το “Γιατί;”.

Εξηγεί γιατί ένας ενδιαφερόμενος θα συνεργαζόταν με την επιχείρηση.

Είναι η αξία που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος αγοράζοντας ή συμμετέχοντας στις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση – δεν είναι το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία, αλλά η αξία που προέρχεται από αυτήν.

Η διαμόρφωση αξίας περιγράφει:

Οι διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του προϊόντος ή της υπηρεσίας

Οι πόροι που απαιτούνται – για παράδειγμα, εργατικό δυναμικό ή πρώτες ύλες.

Ένα μοντέλο εσόδων είναι μια περιγραφή του πώς ακριβώς δημιουργούνται τα έσοδα τώρα και με την πάροδο του χρόνου. Προσδιορίζει:

  • Ποια ροή εσόδων να επιδιώξετε (π.χ. απευθείας πωλήσεις Harley Davidson ή επίσης μοντέλα συνδρομής ή διαφημιστικά έσοδα από την προσφορά «δωρεάν» υπηρεσιών κ.λπ.
  • Ποια νομισματική αξία να προσφέρετε σε διαφορετικά τμήματα πελατών – η (συχνά άυλη) αξία της πρότασης αξίας που δημιουργεί έσοδα (π.χ., πόσοι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για την ανεξαρτησία, την ελευθερία και την ατομικότητα που εκτιμούν όταν οδηγούν ένα Harley Davidson)
  • Πώς να τιμολογήσετε πραγματικά την αξία σε διάφορους πελάτες (π.χ. προσφορά εκπτώσεων για λόγους ανταγωνισμού ή οικονομίας κλίμακας)
  • Ποιος πληρώνει ακριβώς για την αξία; (Αυτό δεν είναι απαραίτητα εκείνο που χρησιμοποιεί την αξία. Για παράδειγμα, η Google λαμβάνει χρήματα από διαφημιζόμενους και όχι από τους τελικούς χρήστες όπως εσείς και εγώ.)