Θέμα 2

Για τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκόσμια ευαισθητοποίηση έχει αναπτυχθεί γύρω από τη φύση, την ανάγκη προστασίας του χώρου διαβίωσης, τη Γη και το γεγονός ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είχε αρνητικές επιπτώσεις σε αυτήν.

1980: Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο «αειφόρος ανάπτυξη» στη δημοσίευσή της σχετικά με την Παγκόσμια Στρατηγική Διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης μιας από τις πρώτες αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη ως παγκόσμια προτεραιότητα.

1992: Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED), «Σύνοδος Κορυφής της Γης», πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία (3-14 Ιουνίου 1992), για να συμφιλιωθεί η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος.

2018: Το κίνημα «Παρασκευή για το μέλλον» με επικεφαλής την Greta Thunberg.

Το 1993, Το θέμα της παγκόσμιας τουριστικής ημέρας, που ορίστηκε από την UNWTO, λαμβάνει υπόψη, για πρώτη φορά, το περιβάλλον με την ονομασία «Τουριστική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος: προς μια διαρκή αρμονία». Στη συνέχεια, επισημαίνονται διάφορα θέματα, όπως ο οικοτουρισμός, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ενέργεια, το νερό.

2017 ορίστηκε ως το Διεθνές Έτος για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού.

Source: https://www.unwto.org/

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization