Θέμα 2 Greenhushing

Το Greenhushing είναι μια εσκεμμένη υποεπικοινωνία δράσεων υπέρ της αειφορίας, που ασκείται από μια επιχείρηση. Μπορεί να βασίζεται:

 • Στην αντίληψη των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Με την έννοια αυτή, το greenhushing θα χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η αίσθηση ότι οι τουρίστες είναι ένοχοι για την κατανάλωση.
 • Στο φόβο να μην είσαι αρκετά καλός, σε σχέση με αυτό που έχει προβληθεί. Ένας φόβος να παραβιάσεις υποσχέσεις
 • Στη δυσκολία να εκφράσουμε με σαφήνεια και με λίγα λόγια την κυκλική προσέγγιση.

Στην έρευνα σχετικά με την πράσινη διαμονή, οι αναλύσεις των απαντήσεων από το ευρωπαϊκό ξενοδοχείο δείχνουν ότι:

 • Το 96% είχε μια γραπτή πολιτική βιωσιμότητας ή ένα σύνολο πολιτικών.
 • Μόνο το 64% επικοινωνεί σχετικά με τις πράσινες πρακτικές του στον ιστότοπό του.
 • Μόνο το 49% εξέδωσε δελτίο τύπου που επισημαίνει μια πράσινη επένδυση ή πρωτοβουλίες.

Μελετήθηκαν οι έλεγχοι και οι ιστότοποι 31 μικρών αγροτικών τουριστικών επιχειρήσεων στο Εθνικό Πάρκο Peak District (UK). Η ανάλυση έδειξε ότι οι επιχειρήσεις επικοινωνούν μόνο το 30% όλων των ενεργειών βιωσιμότητας που ασκούνται.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας του TripAdvisor (για περισσότερους από 1.000 ταξιδιώτες παγκοσμίως) (2007) δείχνουν ότι:

 • Το 40% λαμβάνει υπόψη τον φιλικό προς το περιβάλλον τουρισμό, κατά την εκπόνηση ταξιδιωτικών σχεδίων.
 • Το 66% πιστεύει ότι τα φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα στα ταξίδια κάνουν τη διαφορά.
 • Σχεδόν το 25% πιστεύει ότι τα αεροπορικά ταξίδια θα πρέπει να αποφευχθούν για να βοηθήσουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, ενώ το 38% είπε ότι θα πληρώσει περισσότερα για μια φιλική προς το περιβάλλον πτήση και το 26% θα πληρώσει 5-10% premium, αλλά μόνο το 3% έχει αγοράσει πιστώσεις άνθρακα (Carbon credit).
 • Το 25% είπε ότι θα πληρώσει ένα ασφάλιστρο 5-10% και το 12% θα πληρώσει ένα ασφάλιστρο 10-20% για να πληρώσει για «πράσινα» καταλύματα
 • Το 38% είπε ότι είχαν ήδη μείνει σε μια φιλική προς το περιβάλλον ιδιοκτησία και το 9% θα αναζητούσε συγκεκριμένα φιλικά προς το περιβάλλον καταλύματα.

Το Greenhushing φαίνεται να είναι μια πολύ ακατάλληλη επιλογή καθώς οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για “πράσινα” καταλύματα.

Ο Xavier Font, ο οποίος έγραψε αρκετά άρθρα σχετικά με τον τουρισμό και το greenhushing συνεχίζει να αναρωτιέται για τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας της αειφορίας κατά τη διάρκεια ενός τουριστικού συμποσίου το 2015. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και σκεφτείτε ποια θα ήταν η απάντησή σας και το λόγο για τον οποίο θα δώσετε αυτήν την απάντηση.

Οι οργανισμοί μπορούν να έχουν κακή ή καλή περιβαλλοντική απόδοση:

 • Οι εταιρείες Greenwashing έχουν κακές περιβαλλοντικές επιδόσεις, αλλά και εκτενή επικοινωνία σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση. Αυτή η υπερβολική επικοινωνία όσον αφορά την περιβαλλοντική απόδοση οδηγεί σε αυτό το παραπλανητικό συναίσθημα.
 • Οι εταιρείες Greenhushing έχουν περιορισμένη επικοινωνία παρά τις καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, οδηγώντας σε κακή ορατότητα των περιβαλλοντικών τους ενεργειών.

Καθώς η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αυξάνεται, είναι ενδιαφέρον μια εταιρεία να προβάλει τις δράσεις της όντας δρστήρια στην επικοινωνία.

Source: Adapted from Delmas & Burbano (2011).