Θέμα 2 Green Key

  1. Έντυπο αίτησης και τέλη συμμετοχής.
  2. Επιτόπιος έλεγχος: Κατ’ ελάχιστο το πρώτο έτος (πριν από το πρώτο βραβείο), το δεύτερο έτος και στη συνέχεια κάθε τρίτο έτος.
  3. Λήψη αποφάσεων από εθνική ή διεθνή κριτική επιτροπή.
    • Σε χώρες με εθνικό πρόγραμμα Green Key: Εθνική κριτική επιτροπή
    • Σε χώρες χωρίς εθνικό πρόγραμμα Green Key: Διεθνής κριτική επιτροπή.
  4. Βραβείο για 1 έτος κάθε φορά (πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο)
  5. Πριν από το τέλος του έτους της απονομής: Στείλτε ενημερώσεις στο υλικό της αίτησης, πληρώστε τα τέλη και υποβληθείτε σε επιτόπιο έλεγχο (πίσω στο σημείο 1.)

 Στα χρόνια χωρίς επιτόπιο έλεγχο: Στείλτε ενημερώσεις στο υλικό της αίτησης και πληρώστε τα τέλη.

Θέλετε να αποκτήσετε την ετικέτα Green Key;

Επικοινωνήστε με τον Green Key National Operator ή το Green Key International εάν ο οργανισμός σας δεν βρίσκεται σε χώρα με εθνικό φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ ΕΔΩ.