Θέμα 2 Τουριστικές δεσμεύσεις

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Πλαστικών Τουρισμού (Global Tourism Plastics Initiative) απαιτεί από τους τουριστικούς οργανισμούς να αναλάβουν μια δέσμη συγκεκριμένων δεσμεύσεων έως το 2025:

  1. Εξαλείψτε τις προβληματικές ή περιττές πλαστικές συσκευασίες και αντικείμενα.
  2. Λάβετε μέτρα για μετάβαση από μία χρήση σε επαναχρησιμοποίηση μοντέλων ή επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων.
  3. (Εμπλέξτε την αλυσίδα αξίας) επιδιώξτε το 100% των πλαστικών συσκευασιών να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα ή λιπασματοποιήσιμα.
  4. Λάβετε μέτρα για να αυξήσετε την ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε όλες τις πλαστικές συσκευασίες και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται.
  5. Συνεργαστείτε και επενδύστε για να αυξήσετε τα ποσοστά ανακύκλωσης και κομποστοποίησης πλαστικών.
  6. Αναφέρετε δημόσια και ετησίως την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε αυτούς τους στόχους.

Στόχος του είναι να ενώσει τον τουριστικό τομέα πίσω από ένα κοινό όραμα για την αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της πλαστικής ρύπανσης και να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού να αναλάβουν συντονισμένη δράση, οδηγώντας για παράδειγμα στη μετάβαση προς την κυκλικότητα στη χρήση πλαστικών.

Ορισμένες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν σε επίπεδο περιφερειών, για παράδειγμα η βελτίωση ή η ανάπτυξη δομών διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης. Ορισμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο τουριστικής βιομηχανίας ή πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο φιλοξενίας.

Οι 2 κύριοι τύποι αντικειμένων που πρέπει να εστιάσετε στην εξέταση των πλαστικών απορριμμάτων στον τουρισμό είναι:

  • Συσκευασία: όπως φαίνεται στην Ευρώπη, το 40% του πλαστικού χρησιμοποιείται για την παραγωγή συσκευασιών,
  • Πλαστικά είδη μίας χρήσης: η τουριστική βιομηχανία είναι υψηλός καταναλωτής αυτών των ειδών μίας χρήσης που συχνά βασίζονται σε πλαστικό.

Η δράση που αφορά τη συσκευασία θα παρουσιαστεί στην ενότητα 9 «Επανασχεδιασμός συσκευασίας».