Θέμα 2 Τι γίνεται με την κυκλικότητα;

Όπως είδαμε στην Ενότητα 1, η κυκλική οικονομία είναι αποκαταστατική και αναγεννητική από το σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά ρέουν συνεχώς γύρω από ένα σύστημα «κλειστού βρόχου», αντί να χρησιμοποιούνται μία φορά και στη συνέχεια να απορρίπτονται. Στην περίπτωση του πλαστικού, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα τη διατήρηση της αξίας των πλαστικών στην οικονομία, χωρίς διαρροή στο φυσικό περιβάλλον.

Η πρόκληση είναι να διατηρήσουμε τα πράγματα ή τα προϊόντα και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πλαστικά στην οικονομία όσο είναι εφικτό. Αυτό περιλαμβάνει:

 • μείωση της ανάγκης για εξόρυξη και παραγωγή παρθένων υλικών
 • σχεδιασμό προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής
 • αποφυγή πλαστικών μίας χρήσης, εκτός εάν είναι απαραίτητο και δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις
 • υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων και κοινωνικών λύσεων που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την κοινή χρήση προϊόντων
 • δημιουργία αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων συλλογής αποβλήτων
 • υψηλής ποιότητας ανακύκλωση υλικών

Το παρακάτω βίντεο δείχνει το όραμα που έχει η κυκλική οικονομία σχετικά με τα πλαστικά. Εξηγεί τα τρέχοντα προβλήματα που αντιπροσωπεύουν τα πλαστικά και τον πιθανό κίνδυνο που προκύπτει από την υπερβολική χρήση του. Ακούστε προσεκτικά τα 6 βασικά σημεία που αναπτύχθηκαν σε αυτό το βίντεο.

Source: Akenji, L., Bengtsson, M., Kato, M., Hengesbaugh, M., Hotta, Y., Aoki-Suzuki, C., Gamaralalage, P.J.D. & Liu, C. (2019).

Εν ολίγοις, εδώ είναι τα 6 βασικά σημεία του τρόπου με τον οποίο η Κυκλική Οικονομία οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον:

 1. Εξάλειψη προβληματικών ή περιττών πλαστικών συσκευασιών μέσω επανασχεδιασμού, καινοτομίας και νέων μοντέλων παράδοσης.
 2. Εφαρμογή μοντέλων επαναχρησιμοποίησης όπου απαιτείται, μειώνοντας την ανάγκη συσκευασίας μίας χρήσης.
 3. Όλες οι πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι 100% επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες ή λιπασματοποιήσιμες.
 4. Όλη η πλαστική συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται στην πράξη.
 5. Η χρήση πλαστικού αποσυνδέεται πλήρως από την κατανάλωση πεπερασμένων πόρων.
 6. Όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι απαλλαγμένες από επικίνδυνα χημικά προϊόντα και γίνονται σεβαστά η υγεία, η ασφάλεια και το δικαίωμα όλων των εμπλεκόμενων ατόμων.

Αυτό απαιτεί τη συνεργασία παραγόντων σε όλη την κυκλική αλυσίδα.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το βασικό σημείο 4 «Όλη η πλαστική συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται στην πράξη»:

 • Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν για κάθε συσκευασία εάν είναι επαναχρησιμοποιήσιμη, ανακυκλώσιμη ή λιπασματοποιήσιμη.
 • Πρέπει να πάρουν τη συσκευασία πίσω στο σωστό μέρος μετά τη χρήση, έτσι ώστε είτε να εισέλθει στη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης, είτε στην ανακύκλωση ή τη λιπασματοποίηση.
 • Πρέπει να υπάρχει το μέρος για να επιστρέψετε τις συσκευασίες αλλά και τις υποδομές ανακύκλωσης / κομποστοποίησης ή επαναχρησιμοποίησης.

Ή το βασικό σημείο 6 «Όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι απαλλαγμένες από επικίνδυνα χημικά προϊόντα και γίνονται σεβαστά η υγεία, η ασφάλεια και το δικαίωμα όλων των εμπλεκόμενων ατόμων». Αυτό απαιτεί συνεργασία:

 • Αξιολογητές υγείας νέων υλικών και χημικών ουσιών
 • Ρυθμιστικές αρχές που ορίζουν κανόνες για τον περιορισμό των χημικών ουσιών
 • Σχεδιαστές συσκευασιών, παραγωγοί πολυμερών που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία.
 • Οι εμπλεκόμενοι στα Logistic βρίσκουν τον τρόπο να βελτιώσουν και να ασφαλίσουν την κατάσταση διατήρησης.
 • Χρήστης που μπορεί επίσης να προσαρμόσει την κατάσταση διατήρησης.

Κάθε εμπλεκόμενος, στο επίπεδό του πρέπει να σκέφτεται σύμφωνα με τις αρχές του «R».

Η πρώτη αρχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η αρχή στην κορυφή αυτής της πυραμίδας, τότε εάν δεν είναι δυνατόν η δεύτερη, κ.λπ.

Επιστρέψτε στην Ενότητα 1 για περισσότερες λεπτομέρειες, εάν χρειάζεται.

Source: Ecores (2021) – Scheme based on waste hierarchy of the European Waste Framework Directive.