Θέμα 2 Συνάφεια και οφέλη της επιχειρηματικής μοντελοποίησης

Ενώ κάθε επιχείρηση διαθέτει επιχειρηματικό μοντέλο – ρητό ή μη – η επιχειρηματική μοντελοποίηση είναι η διαδικασία της περιγραφής του μοντέλου και της χρήσης εργαλείων για τη διαμόρφωσή του προληπτικά.  Τα πλαίσια επιχειρηματικής μοντελοποίησης είναι χρήσιμα εργαλεία για πολλούς οργανισμούς. Δημιουργούν μια δομή ή θεμέλιο για την εκούσια άρθρωση, το σχεδιασμό ή / και την οικοδόμηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Το να είσαι ενεργός για τη δημιουργία του επιχειρηματικού σου μοντέλου είναι μια πολύ ισχυρή προσέγγιση για τη δημιουργία μιας ευέλικτης και επιτυχημένης επιχείρησης που λειτουργεί στον κόσμο του σήμερα, ενώ προετοιμάζεται επίσης για τον κόσμο του αύριο.

  1. Οφέλη της επιχειρηματικής μοντελοποίησης
  • Προσφέρει ευκαιρίες με χαμηλό κόστος και κίνδυνο:

Για επιχειρηματίες και πρώιμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, η επιχειρηματική μοντελοποίηση είναι γρήγορη στη χρήση, επιτρέποντάς σας να δράσετε άμεσα στις ιδέες σας. Ανοίγει τα μάτια σας σε ευκαιρίες και καινοτομία και, διευκολύνει καλύτερες συνομιλίες και αποφάσεις – τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με τους ενδιαφερόμενους – όλα με χαμηλό κόστος και χαμηλό κίνδυνο. 

  • Σας βοηθά να προγραμματίσετε από τώρα στο μέλλον:

Η επιχειρηματική μοντελοποίηση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις συχνά προσανατολίζεται στο μέλλον. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται σε τρεις μορφές χρονικών πλαισίων: παρόν, παρελθόν και μέλλον. Είναι ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάτι σε μια χρονική στιγμή. 

  • Σας βοηθά να συν-δημιουργείτε αξία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σας :

Η δημιουργία αξίας είναι ο πυρήνας κάθε πρωτοβουλίας, έργου, επιχείρησης, ιδέας ή μέσου πολιτικής. Ορίζοντας ρητά και προσδιορίζοντας ακριβώς πώς σχεδιάζεται να γίνει αυτό, δίνετε στον εαυτό σας και στους ενδιαφερόμενους μια κοινή κατανόηση του τρόπου επιτυχίας της επιχείρησης – της ιστορίας και των αριθμών. Μέσω αυτού, η συν-δημιουργία αξίας υποστηρίζεται, βελτιώνεται και διασφαλίζεται. 

  • Είναι πιο γρήγορο να φτιάξετε το μοντέλο και να ελέγξετε αν είναι βιώσιμο από το να φτιάξετε το πραγματικό.
  1. Επιχειρηματικό μοντέλο έναντι επιχειρηματικού σχεδίου

Οι όροι «επιχειρηματικό μοντέλο» και «επιχειρηματικό σχέδιο» μπορεί συχνά να προκαλούν σύγχυση. Μια επιχείρηση μπορεί συχνά να περιγραφεί ως ταξίδι. Πρέπει να αποφασίσετε για τον προορισμό και μετά θα χρειαστείτε τον χάρτη για να φτάσετε εκεί.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι μια περιγραφή του τρόπου δημιουργίας, παράδοσης και σύλληψης αξίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Και ένα επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει, σχεδιάζει και δημιουργεί στρατηγικές. Εξετάζει επίσης τον κίνδυνο και τα οικονομικά, ώστε η επιχείρηση να μπορεί να «χρησιμοποιήσει» χρόνο για να αναπτυχθεί από το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο στο προβλεπόμενο μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο.