Θέμα 2 Μια αλλαγή από μέσα

Η πορεία προς τον «Κυκλικό» Τουρισμό απαιτεί συχνά μια αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού σας. Καθώς η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη δομή σας θα προκαλέσει αλλαγές, όλα τα μέλη της δομής σας θα πρέπει να τροποποιήσουν ορισμένους τρόπους εργασίας και να εφαρμόσουν μια νέα νοοτροπία. Αυτό απαιτεί μεγάλη συμμετοχή και πλήρη κατανόηση των στόχων.

Η έννοια και οι αξίες της κυκλικής οικονομίας είναι συνήθως καλά αντιληπτές και μπορούν να αποτελέσουν θετικό εσωτερικό μοχλό για την αλλαγή, ωστόσο οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να είναι αγχωτική για μερικούς από εμάς και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και όσον αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Χρειάζεται μια συγκεκριμένη επικοινωνία μέσα στη δομή για να επιτευχθεί η απαιτούμενη δέσμευση. Αυτή η πορεία προς τον κυκλικό τουρισμό μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και ως έργο διαχείρισης αλλαγών και η επικοινωνία αποτελεί βασικό σημείο για την επιτυχία αυτής της αλλαγής.

Όραμα είναι αυτό που θέλει να γίνει η οντότητά σας. Το Όραμα της οντότητάς σας θα τροποποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα εάν εφαρμόσετε κυκλική οικονομία (εάν δεν είχε καθοριστεί ακόμη, είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε!). Η επικοινωνία ενός οράματος είναι σημαντική τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική επικοινωνία

Το όραμα συνήθως περιγράφεται με μια πρόταση περισσότερο από μια παράγραφο, προκειμένου να κατανοηθεί εύκολα και να ενσωματωθεί. Μπορεί να είναι τόσο απλό όσο αυτό:

«Να αποτελέσουμε παράδειγμα στην πόλη μας για τις κυκλικές μας δεσμεύσεις».

«Να θεωρείται από τους πελάτες μας ως το καλύτερο μέρος για να χαλαρώσουν χωρίς να επηρεάζουν το περιβάλλον».

Η αποστολή και οι αξίες της οντότητάς σας θα μπορούσαν επίσης να τροποποιηθούν. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά παρ‘ όλα αυτά είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Η αποστολή καθορίζει τον σκοπό ενός οργανισμού και τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί τους πελάτες του. Μια δήλωση αποστολής παρέχει τέλεια σαφήνεια πίσω από το «τι», το «ποιος» και το «γιατί» της εταιρείας. Οι αξίες είναι πεποιθήσεις που εκδηλώνονται στον τρόπο με τον οποίο ένας υπάλληλος αλληλεπιδρά σε ένα χώρο εργασίας, βρίσκονται στον πυρήνα του τι είναι και του τι εκτιμά  ο οργανισμός.

Παραδείγματα :

TeslaΝα επιταχύνουμε τη μετάβαση του κόσμου στην αειφόρο ενέργεια.”

Patagonia: Δημιουργήστε το καλύτερο προϊόν, μην προκαλείτε περιττή ζημιά, χρησιμοποιήστε τις επιχειρήσεις για να εμπνεύσετε και να εφαρμόσετε λύσεις στην περιβαλλοντική κρίση.”

Greet Hotels (Accor): Τα βασικά απαραίτητα. Τα ξενοδοχεία με τοπικό χαρακτήρα, επικεντρώθηκαν εν νέου σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία

Martins Hotel: Για περισσότερα από 25 χρόνια, το Martin’s Hotels υποδέχεται επιχειρηματίες, οικογένειες, τουρίστες και γευσιγνώστες σε δέκα ξενοδοχεία, τρία εστιατόρια, το γυμναστήριο και το spa. Επικεντρώθηκε ώστε να μπορεί να φροντίζει τους επισκέπτες του, να φροντίζει την ευημερία του προσωπικού του, να υποστηρίζει ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς και, μακροπρόθεσμα, να προστατεύει το περιβάλλον και την κληρονομιά του.”

Green Stays (Tour Operator): Απολαύστε τις καλύτερες εμπειρίες που προσφέρουμε, με τις λιγότερες πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμβάλλοντας στα προγράμματα αναδάσωσης στη χώρα που επισκέπτεστε. Αφήστε το σημάδι σας, όχι το κομμάτι σας! Όλοι οι τουρίστες θα επιλέξουν πιο βιώσιμες διαμονές και εμπειρίες στο μέλλον, προστατεύοντας το Περιβάλλον και υποστηρίζοντας τις Τοπικές Κοινότητες που επισκέπτονται. Όλες οι εταιρείες στον τουριστικό τομέα θα εφαρμόσουν καλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές, που ενδιαφέρονται για την ευημερία της κοινότητάς τους, για τη διατήρηση του πλανήτη και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Sleep Green Hotels: Να ορίσετε τον ευαίσθητο και προσεκτικό χειρισμό με πολύτιμους και φυσικούς πόρους, σε ολιστικό επίπεδο, ως πρότυπο στον τουρισμό ώστε να επέλθει επανάσταση σε ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία. Με νέες ιδέες και προσεγγίσεις θέλουμε να σταματήσουμε να απαιτούμε από τη φύση αυτό που δεν μπορούμε να δώσουμε πίσω. “

Στις ΜΜΕ ή στις μικροεπιχειρήσεις, η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας οφείλεται συχνά σε ισχυρές πεποιθήσεις αλλά και στην αυτο-αποτελεσματικότητα του ιδιοκτήτη. Η επιτυχία καθοδηγείται από ανθρώπους που είναι εγγενώς πρόθυμοι να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης προκειμένου να συμπεριφερθούν με πιο υπεύθυνους τρόπους, όπως η προστασία του τοπικού φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, είναι χρήσιμο να επιλέξετε έναν leader ο οποίος έχει τις ικανότητες. Θα πρέπει να ξεπεράσει την έλλειψη πόρων, δεξιοτήτων, συμφερόντων ενδιαφερομένων μερών και την αδύναμη επιβολή της περιβαλλοντικής ρύθμισης… και να συνεχίσει να επικοινωνεί με ενθουσιασμό και εστίαση!

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της κυκλικής μετάβασής σας, ο leader του έργου (και η ειδική ομάδα εάν υπάρχει) θα πρέπει να επικοινωνεί με συνέπεια και συχνά, εντός του οργανισμού. Θα βασιστεί στο όραμα ως βάση και ως στόχο για επίτευξη. Μόλις ενσωματωθεί, το όραμα θα είναι κοινός παράγοντας. Οι πολιτισμικές αλλαγές και οι στόχοι πρέπει να μοιραστούν μέσα στην ομάδα, ώστε να προσηλωθεί σε αυτά και να εστιάσει όλες τις ενέργειες στον ίδιο στόχο. Να ενωθεί η ομάδα γύρω από κοινούς στόχους οι οποίοι θα την εμπνεύσουν και  θα δώσουν την ικανότητα συν-δημιουργίας.