Θέμα 2 Λόγοι για την απόκτηση βιώσιμης ετικέτας στον τουρισμό

  • Δεν υπάρχει πλανήτης B.
  • Η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας: Η κλιματική αλλαγή και ο τουρισμός αλληλοσυνδέονται. Και οι δύο μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό ο ένας τον άλλον. Εάν το περιβάλλον είναι πολύ κατεστραμμένο, η τουριστική δραστηριότητα δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι επομένως σημαντικό να αναλάβουμε δράση για την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολό του (τοπικό και παγκόσμιο) προκειμένου να διατηρηθεί η τουριστική δραστηριότητα.
  • Σημασία για τη στρατηγική του οργανισμού: Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης για τη διατήρηση του πλανήτη μας. Αυτή η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση αντανακλάται και θα συνεχίσει να αντανακλάται ολοένα και περισσότερο στη συμπεριφορά των τουριστών στους καταναλωτές. Οι τουρίστες θεωρούν τώρα βιώσιμα κριτήρια κατά την κράτηση ενός ταξιδιού. Επομένως, αρχίζει να είναι σημαντικό για τη στρατηγική του οργανισμού να εξετάζει βιώσιμες ετικέτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική διατήρηση των πελατών. Για τους πελάτες, η ετικέτα μπορεί να είναι μια συντόμευση για τη σωστή επιλογή, υπό την έννοια ότι αποτελεί κριτήριο για την αναγνώριση ξενοδοχείων που σέβονται το περιβάλλον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
  • Ευκαιρία μάρκετινγκ: Η απόκτηση μιας βιώσιμης ετικέτας προσφέρει μια ευκαιρία στην αγορά. Η απόκτηση της ετικέτας επιτρέπει στους οργανισμούς να τοποθετηθούν σε μια αναπτυσσόμενη αγορά. Αυτή η ετικέτα δίνει πολύ μεγαλύτερη προβολή στους οργανισμούς, καθώς αναφέρονται σε όλες τις βιώσιμες τουριστικές πλατφόρμες.
  • Μείωση κόστους: Η συμμόρφωση με τα κριτήρια βιώσιμων ετικετών μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση του κόστους. Πράγματι, το να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, όσον αφορά την παραγωγή αποβλήτων καθώς και την κατανάλωση ενέργειας και νερού, οδηγεί σε λιγότερες δαπάνες. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση του εμπορικού περιθωρίου.