Θέμα 2 Κατανάλωση ενέργειας και τουρισμός

Μπορεί εύκολα να δηλωθεί ότι κυρίως πίσω από τις λέξεις ενέργεια και κυκλική οικονομία είναι μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα: ενεργειακά συστήματα υψηλής απόδοσης, διαχείριση βιώσιμης ενέργειας και εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές καθώς και αειφόρος χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Υπάρχει τεράστια ποικιλία και διαφορές στο επίπεδο εφαρμογής των κανόνων της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της ενέργειας από τις ΜΜΕ στον τουριστικό τομέα. Επίσης, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στις χώρες εκείνες με μεγαλύτερες πηγές χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εφαρμογή των εννοιών της κυκλικής οικονομίας είναι υψηλότερη και έχουν υψηλότερο επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Στη βιομηχανία ενέργειας, η κυκλική οικονομία επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση 3 βασικών πτυχών:

  • Χρήση πηγών ενέργειας – παραγωγή ενέργειας
  • Χρήση υποπροϊόντων και υπερβολική ενέργεια – συνεργασία μεταξύ μεταποιητικής βιομηχανίας και συνεργασία σε αστικό επίπεδο
  • Κατανάλωση ενέργειας από τον τελικό παραλήπτη – σχέση και επικοινωνία με τον πελάτη.

 

Η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό. Ο ενεργειακός εφοδιασμός, η χρήση και η αποδοτικότητα είναι όλες σημαντικά ζητήματα για εγκαταστάσεις εκτός δικτύου. Το κόστος των λύσεων εντάσεως τεχνολογίας τείνει να είναι υψηλό. Σύμφωνα με την ανάλυση των European Hotels, για τα περισσότερα ξενοδοχεία, η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται από 200-400 KWh / m2 / έτος με τη μέση χρήση ενέργειας στο εύρος 305-330 KWh / m2 /έτος, και κυκλοφορεί μεταξύ 160 -200 κιλά CO2 ανά m2 εμβαδού δαπέδου δωματίου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενέργειας προέρχεται από ορυκτές πηγές και η συμβολή του ξενοδοχειακού τομέα στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, εκτιμάται ότι περιλαμβάνει ετήσιες εκλύσεις μεταξύ 160 και 200kg CO2 ανά m2 εμβαδού δαπέδου, ανάλογα με το μείγμα καυσίμου που χρησιμοποιείται για την παροχή ενέργειας . Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Τα ξενοδοχεία και άλλα κτίρια καταλύματος ευθύνονται για το 21% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τουριστικό τομέα.

Το σχήμα δείχνει την ανάλυση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για ένα τυπικό ξενοδοχείο. Η περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται στις διαδικασίες θέρμανσης του χώρου (31%), ακολουθεί η θέρμανση νερού (17%), η ψύξη (15%) και ο φωτισμός (12%).

Source: Jaroszewskaa, et al. (2019).

Source: Styles D., Schönberger H., & Galvez Martos J. L. (2017).

Η ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς των ελληνικών ξενοδοχείων (Vourdoubas, 2016) έδειξε ότι το 72-75% της συνολικής ενέργειας καταναλώθηκε για θέρμανση χώρου, παραγωγή ζεστού νερού και κλιματισμό. Δεκαπέντε τοις εκατό καταναλώθηκε στην τροφοδοσία, 8-9% για φωτισμό και το υπόλοιπο για τη λειτουργία διαφόρων μηχανημάτων.

Σε μια άλλη μελέτη στην περιοχή της Κρήτης (Zografakis et al, 2011) όπου αξιολογήθηκαν 32 ξενοδοχεία, διαπιστώθηκε ότι το μέσο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανά κρεβάτι ήταν 112,17€ και ότι το 87,5% των διευθυντών του ξενοδοχείου συμφώνησαν ή συμφώνησαν πλήρως ότι η διαχείριση ενέργειας μπορεί να αυξήσει τα κέρδη του ξενοδοχείου. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 53,2% συμφώνησε ή συμφώνησε πλήρως ότι οι τουρίστες επιλέγουν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο με βάση την περιβαλλοντική εικόνα του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στον πίνακα, μπορούμε να δούμε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε διαφορετικές περιοχές και χώρες, η οποία μετρά διαφορετικά δεδομένα. Από τον πίνακα, μπορούμε να δούμε ότι τα ξενοδοχεία στην Ευρώπη καταναλώνουν περίπου 305-330 KWh / m2 ετησίως. Τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα καταναλώνουν λίγο λιγότερο, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 200-290 KWh / m2, ενώ η Νότια Ευρώπη ως περιοχή καταναλώνει λίγο λιγότερο, περίπου 128-171 KWh / m2 ετησίως.

Πηγή

Χώρα – Περιοχή

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh / m2

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh / p.n.s

Ετήσιες εκπομπές CO2 KgCO2 / p.n.s

IEE

Ευρώπη

305-330

Farrou

Ελλάδα

200-290

Karagiorgas

Ελλάδα

17.59-68.15

Deng

Χονγκ – Κονγκ

564

Tsai

Ταϊβάν

6.3-28.9

Bohdanowich

Ευρώπη

285-364.3

47.8-89.5

Santamouris

Ελλάδα

273

Becken

Νέα Ζηλανδία

144

43

Bohdanowich

Νότια Ευρώπη

128-171

Filomonau

Ηνωμένο Βασίλειο

20.9-25.5

8.25-11.65

Moia-Pol

Ισπανία-Βαλεαρίδες Νήσοι

7-77

Moia-Pol

Ελληνικά Νησία

5-25

Source: Vourdoubas, J. (2016).