Θέμα 2 Ιεραρχία απορριμμάτων τροφίμων

Η ιεραρχία αποβλήτων τροφίμων (ή ιεραρχία ανάκτησης τροφίμων) καθορίζει μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 1. Η πρώτη δράση είναι να αποφευχθούν τα απόβλητα πρώτων υλών και μεταποιημένων τροφίμων.
 2. Ακολουθεί ανακατανομή των μη καταναλωθέντων προϊόντων σε άτομα που έχουν ανάγκη και στη συνέχεια σε ζωοτροφές.
 3. Επόμενη επιλογή θα είναι η ανακύκλωση με αναερόβια διαδικασία πέψης, η δημιουργία λιπασμάτων και βιοαερίου ή η κομποστοποίηση.
 4. Εάν κανένα από αυτά δεν είναι δυνατό, τότε τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται. Κατά προτίμηση αποτεφρώνονται με ανάκτηση ενέργειας, στη συνέχεια αποτεφρώνονται χωρίς ανάκτηση ενέργειας. Η χειρότερη επιλογή είναι να σταλούν σε χώρο υγειονομικής ταφής.

Ιεραρχία απορριμμάτων τροφίμων– EU

 • Απορρίψτε τα απόβλητα με σωστή διαχείριση αποθεμάτων με εκ περιτροπής απόθεμα
 • Μειώστε τα απόβλητα σερβίροντας ελεγχόμενη μερίδα.
 • Επαναχρησιμοποιήστε τα κατάλληλα παρασκευασμένα άψητα τρόφιμα ή μαγειρεμένα τρόφιμα που δεν σερβίρονται σε άλλα γεύματα, σχεδιάστε μενού που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα τρόφιμα.
 • Χρησιμοποιήστε πρώτα το φαγητό που πλησιάζει στην ημερομηνία λήξης.
 • Ακολουθείτε πάντα τις απαιτήσεις των τοπικών προτύπων υγιεινής τροφίμων.
 • Τα έτοιμα τρόφιμα και τα τρόφιμα που είναι ακόμα ασφαλή μπορούν να αναδιανεμηθούν.
 • Μπορεί να προταθεί στους πελάτες να πάρουν τα υπολείμματα φαγητού τους.
 • Η δωρεά μπορεί να γίνει σε φιλανθρωπικό σωματείο: θα το αναλύσουμε παρακάτω καθώς είναι μια από τις καλύτερες ευκαιρίες σχετικά με την κυκλικότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.
 • Τα φυτικά απόβλητα τροφίμων μπορούν να τροφοδοτήσουν ζώα: οι κτηνίατροι ή τα γεωργικά γραφεία μπορούν να βοηθήσουν εφόσον γνωρίζουν τον συγκεκριμένο κανονισμό ώστε να βρουν ευκαιρίες.

Η δωρεά τροφίμων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας με τράπεζες τροφίμων και παρόμοιους φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, το Red Alimenta είναι μια οργάνωση εθελοντών στο Τολέδο που συλλέγει πλεονάζοντα τρόφιμα και τα παραδίδει σε άτομα που έχουν ανάγκη. Το δίκτυο εθελοντών σε διάφορες γειτονιές της πόλης συλλέγει και διανέμει πλεόνασμα φαγητού από εστιατόρια, σχολεία ή νοσοκομεία.

Η ιδέα είναι αρκετά απλή αλλά απαιτεί κάποια οργάνωση. Οι ακόλουθες συστάσεις ετοιμάστηκαν από κοινού από την HOTREC και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων (FEBA) με σκοπό να βοηθήσουν τα ιδρύματα φιλοξενίας να κάνουν δωρεές:

 • Ορίστε ένα άτομο ως υπεύθυνο.
 • Επιλέξτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για δωρεές, ολοκληρώστε μαζί του μια επίσημη συνεργασία.
 • Προσδιορίστε ποια τρόφιμα μπορούν να δωρηθούν.
 • Αποθηκεύστε με τον κατάλληλο τρόπο το φαγητό που θα δωρίσετε, προσέξτε πώς μπορεί να είναι κατά τη μεταφορά.
 • Προωθήστε τη δράση σας προς τους πελάτες σας, είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης.
 • Κρατήστε εσωτερικά αρχεία για κάθε δωρεά.
 • Σκεφτείτε τα φορολογικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει, ανάλογα με τη χώρα σας.
 • Έχετε τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας με τα τρόφιμα που σερβίρονται στους πελάτες.