Θέμα 2 Εργαλεία για την υποστήριξη σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων

Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, η επιχειρηματική μοντελοποίηση είναι μια συλλογή σχετικών δραστηριοτήτων ή υπο-διεργασιών και είναι κατασκευασμένη σε πολλαπλά επίπεδα. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της διαδικασίας μοντελοποίησης επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο και θα τα διερευνήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε μεταγενέστερες ενότητες. Αλλά ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία – και το σημείο εκκίνησης για τα περισσότερα επιχειρηματικά μοντέλα – είναι το Business Model Canvas.

Source: Strategyzer (n.d.).

Αναπτύχθηκε από τους A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith και 470 επαγγελματίες από 45 χώρες. Ο καμβάς του επιχειρηματικού μοντέλου είναι ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα πλαίσια για την περιγραφή των στοιχείων των επιχειρηματικών μοντέλων. Οι επίσημες περιγραφές της επιχείρησης γίνονται τα δομικά στοιχεία για τις δραστηριότητές της.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιχειρηματικές αντιλήψεις. Το έργο και η διατριβή του Osterwalder προτείνουν ένα ενιαίο μοντέλο αναφοράς που βασίζεται στις ομοιότητες ενός μεγάλου φάσματος επιχειρηματικών μοντέλων. Με το πρότυπο σχεδίασης επιχειρηματικού μοντέλου, μια επιχείρηση μπορεί εύκολα να περιγράψει το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Μάθετε περισσότερα για τον καμβά σε αυτό το βίντεο:

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε με τον καμβά σας, θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε έναν καμβά.

Μπορείτε είτε να κατεβάσετε μια έντυπη έκδοση είτε να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο:

  1. The Business Model Canvas
  2. Online Business Model Canvas