Θέμα 2 Επισκόπηση των υφιστάμενων ετικετών περιβαλλοντικής απόδοσης

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να εξάγετε γενικά συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα των ετικετών. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι βρίσκεται πίσω από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή τους (βλέπε πίνακα):

  • Ο οργανισμός απονομής: Θα επηρεάσει την ευκολία με την οποία οι οργανισμοί θα αποκτήσουν το σήμα. Είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η ετικέτα δεν μπορεί να είναι αυτο-πιστοποιημένη.
  • Το πεδίο εφαρμογής: Όσο ευρύτερο είναι το πεδίο, τόσο πιο γνωστή είναι η ετικέτα για τους διεθνείς τουρίστες. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική από μια τοπική ετικέτα, με επιτόπιο έλεγχο που μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε πεδίο.
  • Η διαφάνεια: Η πρόσβαση στα κριτήρια της ετικέτας αποτελεί συχνά εγγύηση ποιότητας.
  • Η διαδικασία επαλήθευσης: Η αξιοπιστία της ετικέτας βασίζεται κυρίως στον τύπο της διαδικασίας επαλήθευσης που θα πρέπει να περάσει ο οργανισμός για να αποκτήσει την ετικέτα. Μια επιθεώρηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα θεωρείται συνήθως πιο αξιόπιστη.
  • Η παγκόσμια αναγνώριση: Το γεγονός ότι η ετικέτα βασίζεται ή εμπνέεται από άλλη καθιερωμένη αναγνωρισμένη ετικέτα / πρότυπα.

ΕΥΡΩΠΗ

Όνομα ετικέτας Αριθμός πιστοποιήσεων (Ε.Ε.)
Bio Hotels
90
Blaue Schwalbe
100
ECEAT Quality Label
1.300
European Ecolabel for tourist accommodation and campsite services
385 (tourism) 1623 (overall licenses)
Green Brands
10
Green Tourism
1.200
GreenSign
60
Nordic Swan
250

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Όνομα ετικέτας Αριθμός πιστοποιήσεων (Ε.Ε.)
Biosphere Responsible Tourism
216
EarthCheck
150
Eco hotels certified
115
Green Globe
150
Green Growth 2050 - Travel Beyond
15
Green Key
1.500
Green Pearls Unique Places
50
GT Active
33
TourCert
TourCert
Travelife
350
TripAdvisor Green Leaders Program
7000

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο excel