Θέμα 2 Για τους πελάτες

Οι ανάγκες των πελατών και η σχέση τους με τα προϊόντα δεν είναι οι ίδιες ανάλογα με το μοντέλο. Σκεφτείτε τις ανάγκες των γενεών X, Y, Z κ.λπ., που μελετώνται από τμήματα μάρκετινγκ και προφανώς δεν είναι οι ίδιες.

Υπάρχει μια προφανής στροφή στην κυκλική οικονομία των νεότερων γενεών, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα γενιάς. Είναι επίσης ένα ερώτημα για το νόημα της κατανάλωσης πόρων και αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε όλες τις γενιές.

Γραμμική Οικονομία

Κυκλική Οικονομία

Οι πελάτες αγοράζουν ένα

ΠΡΟΪΟΝ

Οι πελάτες αγοράζουν

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ανάγκη για

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ανάγκη για

ΝΟΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΠΟΛΥ

είναι καλύτερο

ΤΟ ΛΙΓΟ

μπορεί να είναι καλύτερο

ΧΡΗΣΗ της Φύσης

Η Φύση

ως ΠΟΡΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της φύσης

Η Φύση ως μεταφορέας