Θέμα 2 Αρχέτυπα βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων

Τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να οργανωθούν και να ομαδοποιηθούν σε συγκεκριμένα αρχέτυπα όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.

Source: Bocken (2014).

Ορισμός: Κάντε περισσότερα με λιγότερους πόρους, δημιουργώντας λιγότερα απόβλητα, εκπομπές και ρύπανση.
 

Στην πράξη:

Η μεθοδολογία της Λιτής Διαχείρισης (Lean Manufacturing) είναι μια καθιερωμένη φιλοσοφία που προσδιορίζει και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα στις διαδικασίες παραγωγής. Τα απόβλητα σε αυτό το πλαίσιο δεν φαίνονται μόνο στα φυσικά απόβλητα και στην ενέργεια των αποβλήτων, αλλά και στην υπερπαραγωγή, τον χειρισμό υλικών, την υπερβολική επεξεργασία, την απογραφή, τα ελαττώματα και την επανεπεξεργασία. Η εστίαση του λιτού έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην ενεργειακή και υλική αποδοτικότητα και στην παραγωγικότητα. Παραδείγματα όπως το σύστημα παραγωγής της Toyota συνοψίζουν την ενοποίηση της λιτής σκέψης σε όλη την επιχείρηση. Οι καθαρότερες ιδέες παραγωγής βασίζονται σε αυτό, και εστιάζουν συγκεκριμένα στη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών από τις διαδικασίες παραγωγής.

Η έννοια των «αποβλήτων» εξαλείφεται μετατρέποντας τις ροές αποβλήτων σε χρήσιμες και πολύτιμες εισροές σε άλλη παραγωγή και κάνοντας καλύτερη χρήση της υπο-χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας. Αυτό είναι το αρχέτυπο που ταιριάζει στα περισσότερα από τα επιχειρηματικά μοντέλα που λειτουργούν έχοντας κατά νου την κυκλική οικονομία.

Στην πράξη:

Η βιομηχανική συμβίωση είναι μια λύση προσανατολισμένη στη διαδικασία, μετατρέποντας τα απόβλητα από μια διαδικασία σε πρώτη ύλη για μια άλλη διαδικασία ή προϊόν. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα βιομηχανικής συμβίωσης είναι το βιομηχανικό πάρκο Kalundborg. Τα επιχειρηματικά μοντέλα κλειστού βρόχου περιλαμβάνουν προϊόντα και επιχειρηματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει τη χρήση αποβλήτων στο τέλος της φάσης χρήσης ενός προϊόντος για τη δημιουργία νέας αξίας. Ένα παράδειγμα κίνησης προς το επιχειρηματικό μοντέλο κλειστού βρόχου είναι το Interface Flor που παρέχει πλακάκια με μοκέτα δαπέδου γραφείου.

Τα υποχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητες ως μορφή σπατάλης αξίας θα μπορούσαν να επαναληφθούν μέσω κοινής χρήσης – κοινής ιδιοκτησίας και συνεργατικών προσεγγίσεων κατανάλωσης Αναφέρονται παραδείγματα συνεργατικών προσεγγίσεων κατανάλωσης που χρησιμοποιούνται για τη ριζική μείωση της απόδοσης του υλικού, όπως η κοινή χρήση αυτοκινήτων peer-to-peer και τα προγράμματα κοινής χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων peer-to-peer της τοπικής κοινότητας.

Μειώστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυξήστε την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς πόρων, τα «όρια ανάπτυξης» που σχετίζονται με μη ανανεώσιμους πόρους και τα τρέχοντα συστήματα παραγωγής.

Στην πράξη:

  • Αντικατάσταση με ανανεώσιμους (μη πεπερασμένους) πόρους: Αυτό περιλαμβάνει επιλογές από την αντικατάσταση πεπερασμένων υλικών με ανανεώσιμα υλικά, όπως η αντικατάσταση μετάλλων με φυσικά και βασισμένα σε ίνες υλικά, έως και σε συστήματα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδο συστήματος.
  • Τοπικές λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Περιλαμβάνει λύσεις όπως η παροχή ηλιακού ηλεκτρικού ρεύματος σε αναπτυσσόμενες αγορές (π.χ. για φως, κουζίνες) και τη χρήση ανεμόμυλων και ηλιακής ενέργειας επί τόπου για την παραγωγή ηλεκτρισμού για διαδικασίες κατασκευής.
  • Περιβαλλοντικά καλοήθη υλικά και διαδικασίες παραγωγής: Πρόκειται για ένα ευρύ πεδίο καινοτομίας από την αντικατάσταση χημικών χρωμάτων με οργανικές / καλοήθεις βαφές στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, έως και πιο ριζικές αλλαγές, όπως το αναδυόμενο πεδίο της «πράσινης χημείας» που επιδιώκει να χρησιμοποιήσει φυσικές διαδικασίες τόπος παραδοσιακών βιομηχανικών διεργασιών.

https://unsplash.com/photos/UAKsks88soU

Source unsplash

Παρέχετε υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν φυσικά προϊόντα.

Στην πράξη:

Ένα παράδειγμα είναι το σύστημα διαχείρισης εγγράφων Xerox που βασίζεται στην πληρωμή πελάτη ανά εκτύπωση ή αντίγραφο, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει την εκτύπωση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η κοινή χρήση αυτοκινήτου (π.χ. μίσθωση), ενώ τα συμβόλαια συντήρησης και οι εκτεταμένες εγγυήσεις είναι παραδείγματα PSS με γνώμονα το προϊόν

Συνεργασία προληπτικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης υγείας και ευεξίας τους.

Στην πράξη:

Παραδείγματα ανάντη διαχείρισης είναι το Marine Stewardship Council (MSC, 2012), το Forestry Stewardship Council (FSC, 2012) και η Better Cotton Initiative. Τα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρηματικών μοντέλων είναι συχνά ένα πρόγραμμα διαπίστευσης προμηθευτή που οδηγεί πιο ηθικές ή βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές σε επίπεδο βάσης (συχνά σε αναπτυσσόμενες χώρες). Τα προγράμματα ενδέχεται να προσφέρουν πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας όπως: Πρόνοια για την ευημερία των εργαζομένων και διαβίωσης, ανάπτυξη της Κοινότητας: Εκπαίδευση, υγεία, βιοποριστικά μέσα Βιώσιμη καλλιέργεια και συγκομιδή τροφίμων και άλλων καλλιεργειών, ελαχιστοποίηση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, κατανάλωση νερού και διάβρωση ανώτερου εδάφους. Προστασία και αναγέννηση περιβαλλοντικών πόρων και βιοποικιλότητας.

Τα παραδείγματα μεταγενέστερης διαχείρισης περιλαμβάνουν την προληπτική αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας των καταναλωτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στους τομείς των τροφίμων, των ποτών και του καπνού, όπου προκύπτουν ζητήματα υγείας λόγω της σύγχρονης διατροφής και της υπερβολικής κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τους ολοένα και πιο καθιστικούς τρόπους ζωής

Λύσεις που επιδιώκουν ενεργά τη μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής

Στην πράξη:

Οι εταιρείες εξοικονόμησης ενέργειας (ESCOs) βελτιστοποιούν την ενεργειακή κατανάλωση εταιρειών και δημόσιων κτιρίων και σε αντάλλαγμα πληρώνονται με μέρος της εξοικονόμησης που επιτεύχθηκε. Στον ενεργειακό τομέα των νοικοκυριών, οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ενθαρρύνονται μέσω επιδοτήσεων για να βοηθήσουν τους καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας: τόσο ο παραγωγός όσο και ο καταναλωτής έχουν οικονομικά κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης.

Η ανθεκτικότητα και η μακροζωία του προϊόντος μέσω του επανασχεδιασμού του προϊόντος επιβραδύνουν δυνητικά τους κύκλους αντικατάστασης του προϊόντος. Επιπλέον, μια αλλαγή στην κουλτούρα της γρήγορης μόδας θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την υπερβολική κατανάλωση και την πρόωρη απόρριψη χρήσιμων προϊόντων. Εταιρείες όπως η Vitsoe έχουν ήδη αποσυνδεθεί από τη γρήγορη μόδα, αλλά αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένο.

Οι αγορές για μεταχειρισμένα προϊόντα δημιουργούν κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να φροντίζουν περισσότερο τα προϊόντα για να εξασφαλίσουν υψηλότερη αξία από δεύτερο χέρι. Οι μεταχειρισμένες αγορές αυτοκινήτων έχουν αναπτυχθεί καλά, αλλά πλατφόρμες όπως το e-bay το έχουν επεκτείνει σημαντικά. Τα ρούχα Patagonia, για παράδειγμα, πρόσφατα δημιούργησαν ένα κατάστημα με βάση το e-bay για να διευκολύνουν το εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων αντί να απορρίψουν τα προϊόντα ή να τα αφήσουν αχρησιμοποίητα.

Τα λιτά επιχειρηματικά μοντέλα επικεντρώνονται συνήθως στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές χαμηλού εισοδήματος, συχνά σε ακραία φτώχεια.

Προτεραιότητα στην παράδοση κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών και όχι στη μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους (δηλαδή της αξίας των μετόχων), μέσω της στενής ολοκλήρωσης μεταξύ της εταιρείας και των τοπικών κοινοτήτων και άλλων ομάδων ενδιαφερομένων.

  • Στην πράξη:

    Κοινωνικές επιχειρήσεις: Η διάκριση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι η ίδια η πρόταση αξίας, ή με άλλα λόγια, ο πυρήνας του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπάρχουν για να εκπληρώσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική αποστολή. Είναι «κερδοσκοπικές» επιχειρήσεις, αλλά το κίνητρο του κέρδους είναι δευτερεύον στην υλοποίηση της κοινωνικής αποστολής. Ως εκ τούτου, δεν μεγιστοποιούν το κέρδος.

    Τα επιχειρηματικά μοντέλα για κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Καθοδηγούμενες από μια κοινωνική αποστολή, Δημιουργήστε θετικές εξωτερικές επιδράσεις (spill overs) για την κοινωνία. Αναγνωρίστε την κεντρική θέση της επιχειρηματικής λειτουργίας. Επίτευξη ανταγωνιστικότητας στις αγορές μέσω αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης.

Παροχή βιώσιμων λύσεων σε μεγάλη κλίμακα για μεγιστοποίηση των οφελών για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στην πράξη:

Τα συνεργατικά μοντέλα για γρήγορη αναβάθμιση περιλαμβάνουν μοντέλα peer-to-peer, crowd-sourcing και ανοιχτή καινοτομία. Όλα αυτά επιδιώκουν να φέρουν ομοιόμορφα άτομα, εταιρείες και επενδυτές, για να οδηγήσουν την υιοθέτηση επιχειρηματικών ιδεών και να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ριζικά τα πρότυπα κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο και να επηρεάσουν ριζικά τα μοντέλα παραγωγής. Το Διαδίκτυο αποδεικνύεται ότι είναι ένας ισχυρός παράγοντας τέτοιου είδους καινοτόμων προσεγγίσεων κλιμάκωσης

Source unsplash