Θέμα 1 Τυπολογία ετικετών: περιβαλλοντικές επιδόσεις και διαχείριση

Σήμερα, υπάρχουν πολλές διαφορετικές τουριστικές ετικέτες, και σε πολύ διαφορετικές ποιότητες. Δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζουμε ποια ετικέτα θα επιλέξουμε για την οργάνωσή της, ποια είναι αξιόπιστη και ποια όχι. Αυτή η ενότητα θα περιγράψει τα βασικά στοιχεία των κύριων ετικετών που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

Είναι σημαντικό να κάνετε τη διαφορά μεταξύ των 2 κύριων τύπων πιστοποίησης :

Ετικέτες περιβαλλοντικής απόδοσης Ετικέτες περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αυτές οι ετικέτες απονέμονται μόνο εάν ο οργανισμός πληροί μια λίστα προκαθορισμένων κριτηρίων. Ωστόσο, όταν η ετικέτα απονεμηθεί στον οργανισμό, η τελευταία πρέπει να διασφαλίσει ότι εξακολουθεί να συμμορφώνεται με αυτά τα κριτήρια. Αυτές οι ετικέτες έχουν γενικά υποχρεωτικά κριτήρια και προαιρετικά κριτήρια.
Αυτή η ετικέτα είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιολογούν και να αναφέρουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Η κύρια διαφορά εδώ είναι ότι καταρχάς, γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια, ο οργανισμός πρέπει να δείξει ότι η περιβαλλοντική τους διαχείριση είναι αποτελεσματική και ότι έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με τον έλεγχο που έχει γίνει προηγουμένως.
Example: EU Ecolabel, Green Key…
Example: EMAS, ISO14001…