Θέμα 1 Οικονομική επίδραση

Ο τουρισμός έχει τεράστιο αντίκτυπο στις οικονομίες μας. Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδιών (2020), αντιπροσώπευε το 10,3% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ το 2019 (άμεσο, έμμεσο και επαγόμενο).

Η αύξηση του ΑΕΠ Ταξιδιών και Τουρισμού ήταν 3,5% το 2019, ενώ η συνολική ανάπτυξη της οικονομίας ήταν 2,5%. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ Ταξιδιών και Τουρισμού ξεπέρασε τη συνολική αύξηση του ΑΕΠ οικονομίας για ένατη συνεχή χρονιά. Ξεπέρασε την ανάπτυξη σημαντικών τομέων όπως οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης ή των κατασκευών.

Αύξηση του ΑΕΠ των ταξιδιών και του τουρισμού σε σύγκριση με το συνολικό παγκόσμιο ΑΕγχΠ το 2019

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ

2019

Πληροφορία και επικοινωνία

4.8%

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

3.7%

Ταξίδια και τουρισμός

3.5%

Φροντίδα υγείας

3.0%

Λιανική και χονδρική Πώληση

2.4%

Γεωργία

2.3%

Κατασκευές

2.1%

Βιομηχανοποίηση

1.7%

Ο τουρισμός ωθεί την απασχόληση πλούτου και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι παγκόσμιες διεθνείς εισπράξεις από τον τουρισμό ήταν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018. Ο τουρισμός δημιουργεί πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, με 330 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες). Ο τουρισμός είναι σημαντικός οικονομικός μοχλός ανά τον κόσμο.

Για άλλες λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε UNWTO 2018 Report.

Ένα σχέδιο που δείχνει πόσο μεγάλη και περίπλοκη είναι η τουριστική βιομηχανία με πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με ταξίδια και μια σειρά έμμεσων αλυσίδων αξίας:

Source: UNWTO (2015).

Μέχρι την κρίση COVID, ο τουρισμός ήταν ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας με έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ταξιδιωτών. Κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών, ο διεθνής τουρισμός έχει αυξηθεί 4 φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο πληθυσμό. Με 1,4 δισεκατομμύρια ταξιδιώτες το 2018, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών αναμένεται να φτάσουν τα 1,8 δισεκατομμύρια ετησίως έως το 2030, σύμφωνα με τις προβλέψεις του UNWTO. Υπάρχει σταθερή αύξηση περίπου 4,4% ετησίως του αριθμού των τουριστικών αφίξεων από το 2009.

Source: Ecores (2021) based on World Bank Data.

Υπάρχει έντονη προβολή του προορισμού της ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των τουριστών:

Source: UNTWO, European Union Tourism Trends Report (2018).

Ο τουρισμός είναι η τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ (ακολουθώντας τους τομείς του εμπορίου και της διανομής και των κατασκευών).

Η Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη είναι η ομάδα χωρών με τις περισσότερες επισκέψεις με 193 εκατομμύρια αφίξεις το 2016. Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων τουριστών υπερβαίνει τον τοπικό πληθυσμό.

Source: UNTWO, European Union Tourism Trends Report (2018).