Θέμα 1 «Κυκλικός» τουρισμός

Ο κυκλικός τουρισμός είναι η εφαρμογή προσεγγίσεων της κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα προκειμένου να επιτευχθεί ένας βιώσιμος τουρισμός. Η κυκλική οικονομία στοχεύει στη μετατροπή της οικονομίας σε αναγεννητική, σε ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων και στην αποφυγή σπατάλης. Περιλαμβάνει στην προσέγγισή της την ανάπτυξη οικονομικών και περιβαλλοντικών πυλώνων αειφορίας. Εάν η κοινωνική ανάπτυξη δεν θεωρείται ως πρώτος στόχος της κυκλικής οικονομίας, η ανάγκη ελαχιστοποίησης της χρήσης πόρων και η χρήση τοπικών υλικών, προκαλεί κοινωνική ανάπτυξη.

Η χρήση του μοντέλου κυκλικής οικονομίας προσφέρει ένα πολλά υποσχόμενο πλαίσιο για την ανάπτυξη της αειφορίας στον τομέα του τουρισμού. Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα κυρίως στον μεταποιητικό τομέα με πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της βιωσιμότητας. Τα θετικά του αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν μέσω των επιπτώσεων της χρήσης ενός προϊόντος αναφοράς (για παράδειγμα η χρήση μιας γυάλινης φιάλης που συνήθως επιστρέφεται σε σύγκριση με τη χρήση μιας γυάλινης φιάλης που ανακυκλώνεται).

Για τον κυκλικό τουρισμό, ποια είναι η αναφορά για την αξιολόγηση της κυκλικότητας;

Στους τομείς των υπηρεσιών, τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται ως αναφορά, αλλά αντ‘ αυτού αξιολογείται η χρήση των υπηρεσιών, π.χ. “μια διανυκτέρευση σε ένα ξενοδοχείο” ή “μια ημερήσια εκδρομή σε μια πόλη”.

Η κυκλικότητα συνήθως αξιολογείται σε επίπεδο υπηρεσίας:

  • Ξενοδοχείο: Για μία διανυκτέρευση
  • Εστιατόριο: Μια τυπική εμπειρία φαγητού.

Πράγματι, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν και τα απόβλητα που δημιουργούνται για μία τουριστική υπηρεσία. Αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, καθώς πρέπει να γνωρίζουν καλά την κυκλικότητα των διαφόρων συνιστωσών των προτεινόμενων εκδρομών τους.

Μέσος αντίκτυπος από τη χρήση υπηρεσιών διαμονής για 1 διανυκτέρευση

Αυτό θα αξιολογηθεί με την παρακολούθηση των πόρων που χρησιμοποιούνται (ενέργεια, νερό, τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού, άλλη προμήθεια κ.λπ.) και των απόβλητων που παράγονται σε ένα έτος και διαιρώντας τα με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων πληρότητας ανά έτος. Μπορούν να προστεθούν σε αυτήν την ανάλυση, οι ανάγκες μεταφοράς του προσωπικού και των αγαθών του ξενοδοχείου στο ξενοδοχείο ή η προμήθεια ειδών διασκέδασης διαιρούμενη με τον αριθμό του έτους της προβλεπόμενης χρήσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίμετρος, τόσο καλύτερη είναι η επισκόπηση και τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες καινοτομίας!

Μέσος αντίκτυπος στην περιοδεία δραστηριότητας

Αυτό θα εκτιμηθεί με παρόμοιο τρόπο, διαιρώντας τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν και τα απόβλητα που δημιουργούνται από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Μέσος αντίκτυπος ενός ταξιδιού

Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί από έναν ταξιδιωτικό πράκτορα εάν γνωρίζει τις επιπτώσεις των στοιχείων του ταξιδιού. Οι επιπτώσεις των αεροπορικών ταξιδιών, για παράδειγμα, είναι πολύ γνωστές, καθώς οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να προτείνουν στους ταξιδιώτες να αντισταθμίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τους (ακόμα κι αν είναι πιο σημαντικό στην αρχή να αποφεύγονται οι εκπομπές παρά να αντισταθμίζονται).

Η κυκλικότητα δεν αφορά μόνο τον παραγωγό υπηρεσιών, αλλά και τον ίδιο τον τουρίστα. Αυτός αποφασίζει πώς θα ταξιδέψει και τι θα κάνει στον προορισμό. Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι τουριστικές υποδομές; Μπορούμε να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά του έτσι ώστε να συμπεριφέρεται με πιο κυκλικό τρόπο; Ο μεγάλος αριθμός παραγωγών υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο (μεταφορά, τροφοδοσία, διαμονή, εκδρομές κ.λπ.), προκαλεί την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τους για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κυκλικής τουριστικής προσφοράς.