Θέμα 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των υδάτων στον τουρισμό

Η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων από τον τουριστικό τομέα είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιωσιμότητας στο μέλλον. Τα ξενοδοχεία, μαζί με άλλους ταξιδιωτικούς πράκτορες, έχουν την ευθύνη να μην χρησιμοποιούν περισσότερο νερό από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.

Ο τουρισμός απαιτεί σημαντική αύξηση της ζήτησης νερού για κάλυψη πόσιμου νερού και αναγκών υγιεινής. Για παράδειγμα, η ξενοδοχειακή βιομηχανία χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού για τον καθαρισμό πετσετών και λευκών ειδών. Απαιτείται επίσης γλυκό νερό για ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, όπως σε υδάτινα πάρκα, πισίνες, γήπεδα γκολφ και ποτάμια. Επιπλέον, η τουριστική βιομηχανία προκαλεί έμμεση αύξηση της κατανάλωσης νερού σε άλλους οικονομικούς τομείς που παράγουν αγαθά ή υπηρεσίες που αποτελούν μέρος της τουριστικής αλυσίδας εφοδιασμού.

Το άθροισμα και των δύο τύπων κατανάλωσης σημαίνει ότι η κατανάλωση νερού ενός τουρίστα, κατά κεφαλήν, είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη της κατανάλωσης ενός κατοίκου. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο στις ανεπτυγμένες χώρες ή έως και δεκαπέντε φορές υψηλότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη νερού έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο. Οι λόγοι για τους οποίους η τουριστική βιομηχανία πρέπει να ασκήσει αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης του νερού είναι:

  • Ο τουρισμός πραγματοποιείται σε όλες τις περιοχές του κόσμου, αν και σε διαφορετικούς βαθμούς, και είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στον κόσμο.
  • Ο τουρισμός προκαλεί τη μετακίνηση της χρήσης νερού από χώρες πλούσιες σε νερό (όπως ο Καναδάς) σε περιοχές με φτωχές σε νερό (όπως το Μεξικό) σε μεγάλη κλίμακα, ασκώντας σημαντική πίεση σε περιοχές που έχουν ήδη στερηθεί νερό.
  • Η διαθεσιμότητα νερού δεν είναι πλέον εγγυημένη.