Θέμα 1 Γενικό πλαίσιο

Ο τουρισμός διαδραματίζει βασικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του οικονομικού και εργασιακού δυναμικού του καθώς και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού του αντίκτυπου. Πράγματι, ο κλάδος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος οικονομικός τομέας στην ΕΕ. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ), που απασχολούν έως και 17 εκατομμύρια άτομα. Το 2018, η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία αντιπροσώπευαν το 10,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Έρευνας, 2017). Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων τουριστών στην ΕΕ έφτασε τα 671 εκατομμύρια το 2017, το οποίο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς (51%). Και αυτά τα στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια…

Δυστυχώς, όμως έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: πίεση στους φυσικούς πόρους, ρύπανση και φυσικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο τουρισμός εκπέμπει 4,9% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και προβλέπεται ότι θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2050 (Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Έρευνας, 2017). Ωστόσο, ο τουριστικός τομέας και η κλιματική αλλαγή είναι αλληλένδετες. Ενώ ο τουρισμός συμβάλλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως από τις τουριστικές μεταφορές, επηρεάζεται επίσης σημαντικά από την κλιματική αλλαγή.

Η περιβαλλοντική διάσταση του τουρισμού γίνεται όλο και πιο σημαντική με την πάροδο του χρόνου. Πράγματι, σήμερα, υπάρχει ήδη ένας αυξανόμενος αριθμός έργων που προωθούν βιώσιμο και ηθικό τουρισμό. Οι ετικέτες του βιώσιμου τουρισμού είναι μέρος αυτού του κινήματος. Όλα ξεκίνησαν το 1987 με την εισαγωγή της Γαλάζιας Σημαίας που ασχολείται με τις παραλίες και του Blue Thistle, καλύπτοντας καταλύματα στο Kleinwalsertal της Αυστρίας. Ο αριθμός των ετικετών βιώσιμου τουρισμού στον κόσμο έφτασε τις 60 το 2000. Το 2017, καταγράφηκαν 231 ετικέτες, στις οποίες συμμετείχαν 40.000 έως 50.000 τουριστικοί οργανισμοί παγκοσμίως (δηλαδή, το 1% όλων των τουριστικών οργανισμών) (Plüss, Zotz, Monshausen, & Kühhas, 2012).

Σύμφωνα με την ατζέντα του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030, το μέλλον του τουρισμού πρέπει να είναι βιώσιμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πιστοποιήσεις, που ανταμείβουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία, αναμένεται να συνεχίσουν να γίνονται όλο και πιο σημαντικές.

Source: unsplash