Θέμα 1 Ανάπτυξη του μοντέλου Συνεργατικής Κατανάλωσης στον τουριστικό κλάδο

  1. Εμφάνιση και διακοπή της ΣΚ στον τουρισμό

Επιχειρήσεις όπως τα ξενοδοχεία, τα ταξί και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ήταν οι κύριοι παράγοντες που παρέχουν παραδοσιακές τουριστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, όλο και περισσότερα άτομα έχουν εισέλθει στον τουριστικό κλάδο προτείνοντας να μοιραστούν προσωρινά τα υπάρχοντά τους (σπίτι, αυτοκίνητο κ.λπ.) ή γνώσεις και δεξιότητες (ξεναγήσεις, εμπειρία μαγειρικής) με τουρίστες, συμβάλλοντας στην εμφάνιση της ΣΚ.

  1. Αυξανόμενα έσοδα και μερίδια αγοράς

Τα μερίδια αγοράς των εταιρειών ΣΚ αυξήθηκαν ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη βιομηχανία στέγασης με την Airbnb. Σύμφωνα με την έκθεση ITB World Travel Trends του 2016/2017, στο Άμστερνταμ, η Airbnb δημιούργησε έσοδα 110 εκατομμυρίων δολαρίων από ενοικιάσεις το 2015, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 10% στην αγορά καταλυμάτων, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν στα 448 εκατομμύρια δολάρια (μερίδιο αγοράς 7,6%) στο Λονδίνο για τον ίδιο χρόνο. Στατιστικά στοιχεία από το 2019, της βιομηχανίας ενοικίασης των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Airbnb αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% του μεριδίου αγοράς.

Αυτές οι στατιστικές δείχνουν τη νέα προβολή της ΣΚ στον τουριστικό τομέα. Έχει διαταράξει την παραδοσιακή βιομηχανία σε λίγα μόνο χρόνια, στηριζόμενη στις ΤΠΕ και την εμφάνιση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και παρακολουθώντας και τονίζοντας τις αλλαγές στις συνήθειες και τις επιθυμίες των καταναλωτών.