Μάθημα 3 Φέρτε τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη σας!

Στη φιλοξενία, την τροφοδοσία, αλλά και σε άλλες τουριστικές δομές, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι πελάτες και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή στους πόρους που χρησιμοποιούνται ή στην παραγωγή αποβλήτων. Αλλά επειδή είναι οι πελάτες σας, δεν μπορείτε να τους αναγκάσετε να συμπεριφερθούν με κάποιους τρόπους, οπότε τι μπορείτε να κάνετε;

Η σωστή επικοινωνία μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησής σας, έτσι

  1. Δείξτε τον δρόμο.
  2. Ενημερώστε / Εκπαιδεύστε
  3. Κάνετε καλές επιλογές.