Μάθημα 3 Τι αλλάζει;

Για να σας δείξουμε με σύνθετο ή εικονογραφικό τρόπο τι αλλάζει μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτή τη μετατόπιση από την οπτική γωνία:

  1. Της φύσης
  2. Του πελάτη
  3. Της επιχείρησης
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/3 Βήματα