Μάθημα 2 Εξερευνώ

Πριν ξεκινήσετε τη μετάβασή σας σε μια κυκλική οικονομία, είναι σημαντικό να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε τον χώρο στον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός σας, καθώς και τις κατευθυντήριες αρχές που θα σας επιτρέψουν να πλοηγηθείτε περαιτέρω σε αυτόν τον χώρο. Σε αυτό το θέμα, θα εισαγάγουμε συγκεκριμένες προσεγγίσεις που θα σας επιτρέψουν να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση της διαδικασίας μετάβασης.

Κατευθυντήριες ερωτήσεις :

 • Ποια νοοτροπία μπορεί να υποστηρίξει το μεταβατικό μου ταξίδι;
 • Ποιο είναι το τρέχον λειτουργικό μου περιβάλλον; Υπάρχουν τυχόν επερχόμενες πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές ή τεχνολογικές τάσεις που μπορεί να με επηρεάσουν να στραφώ προς ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο;
 • Ποιοι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν επί του παρόντος στις δραστηριότητές μου; Με ποιον θα είναι το κλειδί για να αλληλεπιδράσω, όταν υιοθετήσω ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο;

Source: www.unsplash.com

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία έχουν αναπτύξει μια συγκεκριμένη νοοτροπία που τους επιτρέπει να λειτουργούν διαφορετικά από ό, τι σε συμβατικές προσεγγίσεις.

Αυτή η κυκλική νοοτροπία βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών που μπορούν να υποστηρίξουν την επιτυχή μετάβασή σας προς ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Η σκέψη σε συστήματα, η εφαρμογή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας, η επιδίωξη, η συνεργασία με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, η επικοινωνία της προόδου με διαφάνεια και η τοποθέτηση κυκλικής αξίας στον πυρήνα των διαδικασιών σας, είναι βασικές αρχές που θα πλαισιώσουν τη μετάβασή σας.

Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες αρχές, καθώς θα θέσουν μια ισχυρή βάση στο μεταβατικό σας ταξίδι.

 • Αρχή της κυκλικής νοοτροπίας 1: Οι οργανισμοί ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση για να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν μεμονωμένες αποφάσεις και δραστηριότητες στο ευρύτερο σύστημα.
 • Αρχή της κυκλικής νοοτροπίας 2: Οι οργανισμοί καινοτομούν συνεχώς για να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία μέσω της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, σχεδιάζοντας διαδικασίες, προϊόντα ή / και υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Αρχή της κυκλικής νοοτροπίας 3: Οι οργανισμοί διαχειρίζονται τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των αποφάσεών τους και των δραστηριοτήτων τους στο σύστημά τους.
 • Αρχή της κυκλικής νοοτροπίας 4: Οι οργανισμοί συνεργάζονται εσωτερικά και εξωτερικά μέσω επίσημων ή / και ανεπίσημων ρυθμίσεων για τη δημιουργία αμοιβαίας επιχειρηματικής αξίας.
 • Αρχή της κυκλικής νοοτροπίας 5: Οι οργανισμοί είναι ανοιχτοί σχετικά με αποφάσεις και δραστηριότητες που επηρεάζουν την ικανότητά τους να μεταβούν σε έναν πιο βιώσιμο και κυκλικό τρόπο λειτουργίας και είναι πρόθυμοι να τις κοινοποιήσουν με σαφή, ακριβή, έγκαιρο, τίμιο και ολοκληρωμένο τρόπο.
 • Αρχή της κυκλικής νοοτροπίας 6: Οι οργανισμοί διατηρούν όλα τα προϊόντα, εξαρτήματα και υλικά στην υψηλότερη αξία και χρησιμότητα τους ανά πάσα στιγμή.

Οι αλλαγές στο επιχειρηματικό σας περιβάλλον μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες για τον οργανισμό σας – και να προκαλέσουν σημαντικές απειλές. Για παράδειγμα, οι ευκαιρίες μπορούν να προέλθουν από νέες τεχνολογίες που σας βοηθούν να προσεγγίσετε νέους πελάτες, από νέες ροές χρηματοδότησης που σας επιτρέπουν να επενδύσετε σε καλύτερο εξοπλισμό και από αλλαγμένες κυβερνητικές πολιτικές που ανοίγουν νέες αγορές. Οι απειλές μπορεί να περιλαμβάνουν την απορρύθμιση που σας εκθέτει στον εντατικό ανταγωνισμό. Μια συρρικνούμενη αγορά ή αύξηση στα επιτόκια, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα εάν η εταιρεία σας επιβαρύνεται με χρέος.

Η ανάλυση PEST είναι ένα απλό και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο που σας βοηθά να αναλύσετε τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικοπολιτισμικές και τεχνολογικές αλλαγές στο επιχειρηματικό σας περιβάλλον. Αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε τις δυνάμεις αλλαγής της «μεγάλης εικόνας» στις οποίες εκτίθεστε αλλά και να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν.

Η ανάλυση PEST είναι χρήσιμη για διάφορους λόγους:

 • Σας βοηθά να εντοπίσετε επιχειρηματικές ευκαιρίες και σας προειδοποιεί για σημαντικές απειλές.
 • Αποκαλύπτει την κατεύθυνση της αλλαγής στο επιχειρηματικό σας περιβάλλον. Αυτό σας βοηθά να διαμορφώσετε αυτό που κάνετε, έτσι ώστε να εργάζεστε με αλλαγή, και όχι εναντίον αυτού του περιβάλλοντος.
 • Σας βοηθά να αποφύγετε την έναρξη έργων που είναι πιθανό να αποτύχουν, για λόγους πέραν του ελέγχου σας.

Κατεβάστε αυτό το φύλλο εργασίας για να αναπτύξετε τη δική σας ανάλυση.

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων είναι η οπτική διαδικασία της τοποθέτησης όλων των ενδιαφερομένων ενός οργανισμού ή ενός έργου, σε έναν χάρτη. Το κύριο πλεονέκτημα ενός χάρτη ενδιαφερόμενων μερών είναι να αποκτήσετε μια οπτική αναπαράσταση όλων των ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν το μεταβατικό σας έργο και πώς αυτοί συνδέονται. Είναι καλό να έχετε έναν λεπτομερή χάρτη ενδιαφερομένων και να γνωρίζετε πώς να εμπλέξετε τα σωστά άτομα, όταν σκοπεύετε να ξεκινήσετε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία ή να επανεξετάσετε τη συνολική στρατηγική του οργανισμού σας.

Είτε σχεδιάζετε ένα νέο κυκλικό έργο είτε ξεκινάτε ένα εσωτερικό πρόγραμμα που επηρεάζει κυρίως την ομάδα σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους ενδιαφερόμενων μερών. Κάθε έργο έχει εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και η διαμόρφωση μιας σαφούς γραμμής μεταξύ των δύο θα σας βοηθήσει να ορίσετε τις σωστές προτεραιότητες και να βρείτε την προσέγγιση που λειτουργεί για τη συγκεκριμένη σας κατάσταση.

Source: unsplash.com

Η αντιστοίχιση των ενδιαφερομένων, σας επιτρέπει να εντοπίσετε βασικούς παίκτες που θα επηρεάσουν το κυκλικό σας έργο και την επιτυχία του:

Μάθετε ποιος έχει τη μεγαλύτερη επιρροή: Όταν δημιουργείτε έναν χάρτη ενδιαφερομένων, μπορείτε εύκολα να δείτε ποιος θα έχει την υψηλότερη επιρροή σε ένα έργο.

Επικεντρωθείτε σε όσους ωφελούνται περισσότερο: Οι χάρτες ενδιαφερομένων σας βοηθούν να δείτε ποιος θα επωφεληθεί περισσότερο από το τελικό προϊόν, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στο μάρκετινγκ σε αυτό το άτομο είτε για πωλήσεις είτε για πόρους.

Δείτε πού είναι οι περισσότεροι πόροι: Συχνά όταν δημιουργείτε έναν χάρτη ενδιαφερομένων, θα βλέπετε ποιος έχει περιορισμούς στο έργο και ποιος έχει περισσότερους πόρους, ώστε εσωτερικά να μπορείτε να τοποθετήσετε τα σωστά άτομα στην ομάδα σας. 

Έχετε ένα σχέδιο: Συνολικά, ένας χάρτης ενδιαφερόμενων μερών σας δίνει μια καλή ιδέα για το ποιους προσπαθείτε να ικανοποιήσετε κατά τη δημιουργία αυτού του έργου. 

Πρέπει να εστιάσετε στον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό δύο ομάδων ενδιαφερομένων: εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων.

 • Εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι: Οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι είναι άτομα της ομάδας σας που συμμετέχουν στην παράδοση ενός έργου. Το επίπεδο δέσμευσής τους μπορεί να ποικίλει, όλα όμως έχουν επιρροή, επειδή αποτελούν μέρος του οργανισμού σας.
 • Εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι: Οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι είναι αυτοί που θα επηρεαστούν από το έργο και το προϊόν σας, αν και δεν συμμετέχουν άμεσα στην επεξεργασία του. Μπορεί προφανώς να είναι οι πελάτες / χρήστες, οι ανταγωνιστές σας ή άλλοι παράγοντες στις αγορές (τοπικές κυβερνήσεις, ΜΚΟ κ.λπ.), προμηθευτές, ομοσπονδίες κ.λπ.

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

Κατεβάστε αυτό το πρότυπο για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να ταξινομήσετε τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν βασικό συνεργάτη στο πλαίσιο διαχείρισης στενά καθώς έχουν ισχυρή δύναμη και μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί σας. Λήψη του πίνακα ΕΔΩ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του πίνακα; Δείτε αυτό το βίντεο.

3. Stakeholder mapping

Stakeholder mapping is the visual process of laying out all the stakeholders of an organisation, or project, in one map. The main benefit of a stakeholder map is to get a visual representation of all the people who can influence your transition project and how they are connected. It’s good to have a detailed stakeholder map and know how to involve the right people when you plan to launch a new product or service or revisit your overall organization’s strategy.

Whether you are planning a new circular project or kicking off an internal program that mostly affects your team, it’s important to understand the different types of stakeholders to involve. Each project has internal and external stakeholders, and drawing a clear line between the two will help you set the right priorities and find the approach that works for your specific situation

Source: unsplash.com

Stakeholder mapping allows you to identify key players that will influence your circular project and its success:

Find out who has the most influence: When you build a stakeholder map, you can easily see who will have the highest-level influence over a project.

Focus on those who benefit most: Stakeholder maps help you see who will benefit most from the end-product, so you can focus on marketing to that person for either sales or resources.

See where resources are most plentiful: Often when you build a stakeholder map, you’ll see who has restraints on the project and who has more resources, so internally you can put the right people on your team. 

Have a game plan: Overall, a stakeholder map gives you a good idea of who you’re trying to satisfy when building this project. 

You should focus on identifying and characterising two sets of stakeholders: internal and external stakeholders.

Source: CEnTOUR-Circular Economy in Tourism (2020).

 • Internal stakeholders: Internal stakeholders are people on your team who are participating in delivering a project. Their level of engagement may vary but they all have an influence because they are a part of your organization.
 • External stakeholders: External stakeholders are those who will be impacted by your project and product, though they don’t directly participate in working on it. It might obviously be your customers/users, competitors or other actors in the markets (local governments, NGOs, etc.), suppliers, federations, etc.

Download  this template to kick off this activity.

Use this matrix to classify your stakeholders. For instance, you may place a key partner in the manage closely box as they have strong power and high interest in collaborating with you. Download the matrix here.

Do you want to know more about how to use this matrix? Check this.