Μάθημα 1 Κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, «ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε μέρη εκτός του συνηθισμένου τους περιβάλλοντος για όχι περισσότερο από ένα συνεχόμενο έτος για αναψυχή, επαγγελματικούς και άλλους σκοπούς».

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορεί να εμπλακεί η κυκλική οικονομία στην τουριστική βιομηχανία, θα δούμε πρώτα πόσο σημαντική είναι η τουριστική βιομηχανία στο πραγματικό παγκόσμιο πλαίσιο και ποιες είναι οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού. Τότε θα δούμε πώς αναπτύσσεται η αειφορία σε αυτόν τον κλάδο και ποιο είναι το σημείο που θα αποκαλούμε «κυκλικός τουρισμός».