Μάθημα 1 Εισαγωγή: Μια συστημική προσέγγιση για να γίνουμε κυκλική

Για να κάνετε τη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας, θα πρέπει να περάσετε από συγκεκριμένες φάσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

1.Πρώτον, θα εξερευνήσετε το τρέχον λειτουργικό σας περιβάλλον, θα ορίσετε τα βασικά σας ενδιαφερόμενα μέρη και θα εξοικειωθείτε με την κυκλική νοοτροπία.

2.Δεύτερον, θα πρέπει να αξιολογήσετε το τρέχον κενό κυκλικότητας. Ξεκινώντας από τις δικές σας δυνάμεις και αδυναμίες, τις υπάρχουσες πρακτικές σας, θα πάρετε μια πρώτη εικόνα της γραμμής βάσης σας, της αφετηρίας σας. 

3.Στη συνέχεια, θα ξεκινήσετε μια διαδικασία σχεδιασμού, στην οποία θα ορίσετε ένα όραμα, βασικούς στόχους και δραστηριότητες ανταλλαγής ιδεών που θα σας οδηγήσουν να γίνετε πιο κυκλικοί. 

4.Κατόπιν, θα πρέπει να εφαρμόσετε το σχέδιό σας, να δημιουργήσετε μια ομάδα, να οργανώσετε ένα σύστημα παρακολούθησης. 

5.Τέλος, θα αναπτύξετε ένα σύνολο δραστηριοτήτων επικοινωνίας για να τεκμηριώσετε και να διαδώσετε τον αντίκτυπο του ταξιδιού σας.

Source: CEnTOUR – Circular Economy in Tourism (2020).