Μάθημα 1 Δικτύωση στον τουριστικό κλάδο

Η ενεργή συνεργασία και η συν-δημιουργία αξίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της τουριστικής αλυσίδας αξίας είναι βασικός παράγοντας για κάθε επιτυχημένη πρωτοβουλία κυκλικότητς και βιωσιμότητας.

Η συν-δημιουργία αξίας και η ενεργή συνεργασία θα πρέπει επομένως να είναι το προεπιλεγμένο περιβάλλον σχέσης για τους τουρίστες. Με την ανάπτυξη προληπτικών και συντονισμένων συζητήσεων μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, εμπορικών φορέων, Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (Destination Management Organisations – DMO’s) και ταξιδιωτικών πρακτόρων για να εξερευνήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης προϊόντων, οι πάροχοι τουρισμού μπορούν να αναπτύξουν πιο διαφοροποιημένα και ανθεκτικά ταξιδιωτικά προϊόντα, μειώνοντας παράλληλα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρνητικές επιπτώσεις.