Ερώτηση συζήτησης

Γιατί όλοι χρειαζόμαστε κυκλικό τουρισμό;

Ορισμένες απαντήσεις υπάρχουν ήδη σε αυτήν την ενότητα, αλλά ποια είναι η δική σας άποψη;

Ας το συζητήσουμε στο Forum!