Ερώτηση για συζήτηση

  1. Γνωρίζετε κυκλικές εταιρείες στην περιοχή σας;
  2. Σε ποιο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο σχετίζονται;

Ας συζητήσουμε αυτές τις ερωτήσεις στο Forum!