Ερωτήσεις συζήτησης

  1. Ποια εργαλεία επικοινωνίας θα θέλατε να δημιουργήσετε για να προωθήσετε την κυκλικότητά σας;
  2. Ποιες ενέργειες θα κάνατε για να αποφύγετε να πέσετε σε φαινόμενο Greenwashing;

Ας μοιραστούμε τις σκέψεις μας σχετικά με αυτό στο Forum!