Ερωτήσεις συζήτησης

  • Ποια φαίνεται να είναι η κύρια δυσκολία που πρέπει να ξεπεραστεί κατά τη λήψη ετικετών;
  • Αν ψάχνετε για μια ετικέτα, ποια θα επιλέγατε με την πρώτη ματιά και γιατί;

Ας το συζητήσουμε στο Forum!