Ερωτήσεις συζήτησης

  1. Έχετε ήδη σταματήσει τη χρήση κάποιου πλαστικό αντικείμενου μίας χρήσης στη δραστηριότητά σας;
  2. Γιατί το κάνατε αυτό; Ήταν εύκολο ή αντιμετωπίσατε δυσκολίες και ποιες;
  3. Εάν όχι, ποιο θα ήταν το πρώτο στοιχείο που θα απορρίψετε και γιατί;

Ας συζητήσουμε αυτές τις ερωτήσεις στο Forum!