Ερωτήσεις συζήτησης

  1. Προσδιορίστε όλες τις τελικές χρήσεις ενέργειας στο ξενοδοχείο σας. Δημιουργήστε μια λίστα με όλες τις κύριες κατηγορίες / δραστηριότητες που απαιτούν ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια.
  2. Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να ελαχιστοποιήσετε τη συνολική ποσότητα ενέργειας που θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει η εγκατάσταση για καθεμία από αυτές τις τελικές χρήσεις;

    Ας συζητήσουμε αυτές τις ερωτήσεις στο Forum!