Ερωτήσεις προς Συζήτηση


1. Ποιος φαίνεται να είναι ο πιο ισχυρός μοχλός για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος;

2.
Ποιο θα ήταν το πιο ενδιαφέρον να εφαρμόσετε στην τουριστική σας δραστηριότητα;

Ας συζητήσουμε αυτές τις ερωτήσεις στο Forum!