Αποποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων ή / και στο YouTube και εφαρμόζει νόμους περί ορθής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, τα λογότυπα των οργανισμών έχουν τοποθετηθεί για να διευκολύνουν την πιο διαδραστική πλοήγηση του χρήστη, χωρίς καμία πρόθεση εφαρμογής.

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση www.circulartourism.eu για να επιλύσετε το ζήτημα με αποκαταστατική δικαιοσύνη.