Ενότητα 9: Επανασχεδιασμός συσκευασίας

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 9: Επανασχεδιασμός συσκευασίας!

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να ενημερωθείτε για εργαλεία που υπάρχουν ώστε να επανεξετάσετε τις συνήθεις συσκευασίες και να στραφείτε σε λιγότερες πλαστικές αλλά και καλύτερες συσκευασίες.

Θα μάθετε τους διαφορετικούς τύπους συσκευασιών, τη σημασία της πλαστικής συσκευασίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καινοτομήσουμε με νέα σχέδια και λειτουργίες συσκευασίας.

Επίσης, θα εξετάσουμε βαθύτερα πώς μπορείτε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο συσκευασίας που ταιριάζει περισσότερο στην επιχείρησή σας και πώς μπορεί κανείς να συνεισφέρει στη διαδικασία της Κυκλικής Οικονομίας, επιλέγοντας επαναχρησιμοποιήσιμα σχέδια πακέτων. Θα παρουσιαστούν επίσης παγκόσμια παραδείγματα για το πώς ορισμένες επιχειρήσεις μεταμόρφωσαν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα χρησιμοποιόντας εφευρετικές λύσεις συσκευασίας.

Ας αρχίσουμε!