Ενότητα 7: Απόβλητα τροφίμων

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 7 – Απόβλητα τροφίμων!

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αποσαφήνιση του ρόλου των απορριμμάτων τροφίμων στην κυκλική οικονομία και πώς μπορούν οι ΜΜΕ να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συστήματα αποβλήτων τροφίμων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες

Θα εξηγήσουμε τις διαφορές μεταξύ των απορριμμάτων τροφίμων και των «χαμένων» τροφίμων και θα δούμε πώς τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικές χρηματοοικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Θα δώσουμε επίσης παραδείγματα για το πώς μπορούμε να μειώσουμε αποτελεσματικά τα απόβλητα τροφίμων μέσω μιας νέας επιχειρηματικής προσέγγισης ή φέρνοντας νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά.

Ας ξεκινήσουμε! 

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων