Ενότητα 6: Διαχείριση ενέργειας και νερού σε τουριστικούς οργανισμούς

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 6 – Διαχείριση ενέργειας και νερού σε τουριστικούς οργανισμούς!

Αυτή η ενότητα προσφέρει εισαγωγή στη διαχείριση ενέργειας και νερού σε όλους τους οργανισμούς του τουριστικού τομέα

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να εξοικειωθείτε με τις έννοιες της διαχείρισης ενέργειας και νερού σε τουριστικούς παρόχους, οι οποίες είναι η πιο χρησιμοποιημένες πηγές ενέργειας και ποιες είναι οι εναλλακτικές.

Η ενότητα εμπλουτίζεται επίσης με μελέτες περιπτώσεων / βέλτιστες πρακτικές που έχουν υλοποιήσει οργανώσεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως στις καθημερινές τους δραστηριότητες για να τις καταστήσουν πιο βιώσιμες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, που εφαρμόζουν τις έννοιες της Κυκλικής Οικονομίας.

Ας ξεκινήσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων