Ενότητα 5: Δικτύωση και συνεργασία για παρόχους τουρισμού

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 5 – Δικτύωση και Συνεργασία για Παρόχους Τουρισμού!

Σε αυτήν την ενότητα, θα σας παρουσιάσουμε τα οφέλη της δικτύωσης στο πλαίσιο της τουριστικής βιομηχανίας.

Θα μάθετε για διαφορετικούς υπάρχοντες τύπους δικτύων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Λαμβάνοντας μια κυκλική προοπτική, θα ανακαλύψετε επίσης γιατί η σκέψη στο δίκτυο είναι σχετική, ο τύπος των υπαρχόντων κυκλικών δικτύων και η λειτουργία τους.

Ας αρχίσουμε!