Ενότητα 4: Κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στην τουριστική βιομηχανία

Last updated:

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 4 - Κυκλικά Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Τουριστική Βιομηχανία!

Αυτή η ενότητα προσφέρει μια εισαγωγή στα επιχειρηματικά μοντέλα, καθορίζοντας την ιδέα και τα βασικά της στοιχεία. Στη συνέχεια, σας παρέχει μια απλή διαδικασία και εργαλεία για το σχεδιασμό επιχειρηματικών μοντέλων.

Η ενότητα εισάγει την έννοια των βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, δείχνοντας τις κύριες διαφορές και τα αρχέτυπα που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι ένα υποσύνολο βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Θα μάθετε πώς να κατηγοριοποιείτε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα με βάση τη δυναμική δημιουργίας αξίας τους.

Τέλος, για να δείξετε αυτήν τη γνώση, θα βρείτε μερικά παραδείγματα κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων που εμφανίζονται σήμερα στον τουριστικό κλάδο.

Ας αρχίσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων