Ενότητα 3: Διαχείριση κυκλικής μετάβασης σε τουριστικούς οργανισμούς

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 3 – Διαχείριση κυκλικής μετάβασης σε τουριστικούς οργανισμούς!

Σε αυτήν την ενότητα, θα ανακαλύψετε τα βασικά βήματα για να ξεκινήσετε την εφαρμογή της κυκλικής σκέψης στον οργανισμό σας.

Χρησιμοποιώντας μια συστημική προσέγγιση, θα καταλάβετε πώς μπορείτε να αξιολογήσετε την τρέχουσα κατάστασή σας, να σχεδιάσετε νέες κυκλικές δραστηριότητες, να εφαρμόσετε ένα σύνολο κυκλικών πρωτοβουλιών, να επικοινωνήσετε και να αξιολογήσετε τον αντίκτυπό σας. Σε κάθε φάση, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργαλεία, για να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε περαιτέρω.

Ας ξεκινήσουμε!

Source: unsplash.com