Ενότητα 2: Κυκλική οικονομία και Τουρισμός

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 2 – Κυκλική οικονομία και Τουρισμός!

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσουμε γιατί και πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στην τουριστική βιομηχανία. Θα δούμε τη σημασία του τουρισμού καθώς και τις επιπτώσεις του. Στη συνέχεια θα καταλάβετε γιατί έχει συγχωνευθεί ο αειφόρος τουρισμός και τι είναι ο βιώσιμος τουρισμός.

Μεταξύ όλων των βιώσιμων πρωτοβουλιών, τι είναι ο Κυκλικός Τουρισμός; Αυτό θα ανακαλύψετε με ένα πρακτικό παράδειγμα.

Ας αρχίσουμε!