Ενότητα 10: Συνεργατική κατανάλωση στον τουρισμό

Last updated:

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 10: Συνεργατική κατανάλωση στον τουρισμό!

Στο πρώτο μέρος αυτής της ενότητας, θα γνωρίσουμε την έννοια της συνεργατικής κατανάλωσης και τις βασικές αρχές της, θα δούμε πολλά παραδείγματα σχετικά με την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου.

Το δεύτερο μέρος της ενότητας παρέχει πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδέα και πώς εφαρμόζεται στην τουριστική βιομηχανία. Θα κατανοήσετε πώς να το ενσωματώσετε ως στρατηγική για τη δημιουργία νέας αξίας, πώς να εφαρμόσετε τις αρχές του στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ας ξεκινήσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων